Den nye arven i Twin Falls


Dette er ei lita perle av ei historie, av ph.d.-student i arkeologi ved UiT, Anatolijs Venovcevs. Han har jobba i Canada, der han har bidratt til fredningen av ein gammel kraftstasjon.

Dette er historia hans til ei kanadisk avis.

Som bakteppe til artikkelen, høyrer det til at forfattaren deltok på High North Academy-kurset Coping with media ved UiT i år. Der lærar deltakarane mellom anna om historieforteljing.

Her kan du lesa Anatolijs historie om forskingsprosjektet sitt.

På Twitter   #norgesarktiske