Hvordan opplever du som ungdom informasjon som gis om koronaviruset?

Forskere ved RKBU Nord gjennomfører en undersøkelse om hvordan du som ungdom opplever informasjonen som gis om koronaviruset og hvordan koronaviruset påvirker deg.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 16.03.20 11:53 Oppdatert: 16.03.20 15:18

Forskerne Sabine Kaiser (t.v), Henriette Kyrrestad og Monica Martinussen vil vite hvordan ungdom opplever informasjonen de får om koronaviruset. 

Siden januar 2020 har koronaviruset spredt seg til mange land, og tiltak som å stenge skolene er iverksatt for å minske spredning blant befolkningen. I en slik situasjon er god informasjonsformidling en viktig del av folkehelsearbeidet. Informasjon som gis til barn og unge krever at det som formidles er forståelig, pålitelig, tilstrekkelig og basert på fakta.

Påvirker hverdagen
Situasjonen rundt koronaviruset i Norge påvirker hverdagen til alle barn og unge. Forskere ved RKBU Nord har derfor utviklet et kort spørreskjema for å undersøke hvordan du som ungdom opplever informasjonen som gis rundt koronaviruset, hva du mangler informasjon om og hvordan situasjonen med koronaviruset påvirker deg.

Er du ungdom i alderen 16 til 19 år og har du lyst til å delta? Gå direkte til undersøkelsen her: https://nettskjema.no/a/info-korona

-Vi tror denne undersøkelsen vil gi viktig kunnskap om hvordan ungdom opplever informasjonen som gis. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert i en kort rapport tilgjengelig på RKBU Nord sine hjemmesider og resultatene vil også bli videreformidlet til de norske helsemyndighetene, sier forskerne bak undersøkelsen førsteamanuensis Henriette Kyrrestad, postdoktor Sabine Kaiser og professor Monica Martinussen.

Vi anbefaler