Diskuterte kaldt klima-utfordringer


Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) ved UiT i Narvik var for kort tid siden vertskap for seminaret Cold Climate Issues 2019.


(English text below) Seminaret var det siste i en serie i prosjektet "Study of Atmospheric Icing on Structures in the North", finansiert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). Målsetningen med prosjektet har vært å forbedre nivået på internasjonalt samarbeid mellom de deltagende institusjonene, Chongqing Universitet i Kina og UiT Norges arktiske universitet. Prosjektet har koblet sammen IVTs Institutt for industriell teknologi, avdeling for elektroteknikk ved Chongqing University og State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security, Kina.

Prosjektleder ved Chongqing Universitet er professor Xingliang Jiang, og på dette siste seminaret holdt professor Hu Qin et foredrag med tittelen: Wind Turbine Technology - Icing and Deicing. I delegasjonen var fire doktorgradsstudenter som fikk muligheten til å dele og diskutere avhandlingsprosjektene sine med publikum og andre deltakere. Professor Francisco Gonzalez-Longat fra Universitetet i Sørøst-Norge deltok også på seminaret, som til fulle demonstrerte engasjementet i samarbeidet for å oppnå felles akademiske mål. Arbeidet som pågår har mye potensiale for utvikling av fremtidige forskningsaktiviteter.

 

On October 31th a seminar entitled Cold Climate Issues 2019 took place at UiT campus Narvik. This seminar is the last one in a series of seminars in relation to a project funded by the Norwegian Directorate for Internationalization and Quality Development in Higher Education (DIKU), “Study of Atmospheric Icing on Structures in the High North” (2014-2019).
The project aim has been to improve the level of international cooperation between the participating institutions, Chongqing University, China and UiT, The Arctic University of Norway. This project has been directly connected with IVT’s Industrial Department, Electrical Engineering Department at Chongqing University and the State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security, China. The project leader in China’s Chongqing University is Professor Xingliang Jiang and at this final seminar Prof. Hu Qin, from Chongqing University delivered a lecture entitled:  Wind Turbine Technology - Icing and Deicing.
The visiting delegation of 4 PhD students had the opportunity to share and discuss their thesis projects with the audience and other participants. Professor Francisco Gonzalez-Longatt PhD from University of South-Eastern Norway also participated in the seminar. The seminar proved to be  an activity that fully demonstrated the commitment involved in collaboration of this nature in order to achieve common academics goals. The current work has much potential for the development of future research activities.

På Twitter   #norgesarktiske