Profiterer norske medier på rasistiske uttrykk mot minoriteter?

31.01.20 Håkon Fottland

Hvilket samfunnsansvar har media for å bringe nyanser inn i den offentlige debatt (Internasjonalt seminar 06.02.2020)

Fafo-raporten

Innvandrere, samer og andre minoritetsgrupper opplever ofte fordommer og diskriminering.

Tid: Torsdag 06. februar, 19:00–21:00
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv

Det forgår skyting på samiske veiskilt, arbeidssøkere med ikke-vestlige navn har vanskeligheter med å bli innkalt på intervju og en av tre oppgir at de kan bli redde om de må gå forbi en gruppe muslimske menn på gaten. 

Dette ifølge en Fafo-rapport om Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge.

Skiltskytter med Totalteateret (live på Riddu riddu 2001) youtube.

  • Hvorfor er det slik?
  • En viktig forutsetning i det norske demokratiske samfunn er at alle har tilgang til informasjon og mulighet til å ytre seg fritt.
  • Hvilket samfunnsansvar har media for å bringe nyanser inn i den offentlige debatt? 
  • Tar avisene nok ansvar til å redusere eller forebygge fremmedfrykt?
  • Tjener media på å opprettholde rasistiske narrativ?

Innledere:

Arrangement

    Gratis • Åpent for alle • Debatt

På Twitter   #norgesarktiske