Mark Lomeli disputerte for graden dr.philos

Den 20. desember 2019 disputerte Mark Lomeli for graden dr.philos ved Norges fiskerihøgskole

Thode, Sunniva Katharina
Publisert: 02.01.20 12:59 Oppdatert: 02.01.20 13:25

Mark Lomeli. Foto: privat

Mark Joseph Max Lomeli disputerte for graden dr.philos med avhandlingen «Bycatch Reduction in Eastern North Pacific Trawl Fisheries” den 20. desember 2019 ved NFH. I avhandlingen presenterer Lomeli resultatene fra åtte av hans forskningsartikler som samlet sett påvirker utviklingen og tilpassingen av trålfiske for å redusere bifangst.

Betydelige fremskritt i utviklingen av trålredskap for bedre seleksjon

Målene for forskningen var å identifisere, tilpasse og teste redskapsmodifikasjoner som har potensial til å redusere bifangst og forbedre fangstsammensetningen i trålfiskeriene i Nord-Stillehavet. - På grunn av forskningen jeg presenterer i avhandlingen er det gjort betydelige fremskritt i å utvikle og tilpasse trålredskap som kan redusere bifangst og bidra til bevaring av ESA-listede arter, sier Lomeli. Forskningen hans bidrar til trålfisket i det nordlige Stillehavet ved å presentere fiskere og forvaltere for nye data om modifikasjoner av trålredskap som fører til mer selektivt fiske.

 

Mark Lomeli med komité og leder av disputas. Foto: Ingjerd G. Nilsen
Bedømmelseskomitéen for avhandlingen var Dr. Aida Campos (the Portuguese Institute for Sea and Atmosphere (IPMA)) som førsteopponent, Dr. Jure Brčić (University of Split) som andreopponent og professor Margrethe Esaiassen (NFH) som internt medlem og leder av komitéen. Disputasen ble ledet av prodekan Bjørn-Petter Finstad (BFE).

 

Lomeli har iløpet av det siste tiåret ledet samarbeid for konserveringsteknisk forskning i det østlige Nord-Stillehavs trålfiskeri. Han er bosatt i Newport, Oregon, USA og ansatt i Pacific States Marine Fisheries Commission.

Vi anbefaler