Kantina på Naturfagbygget er historie

19.12.19 Kai Mortensen

Når studentene reiser hjem og julefreden gradvis senker seg, har kantina på Naturfagbygget alltid holdt stengt i tiden før og etter høytiden. Men siden bygget skal totalrenoveres i 2020, ble siste åpningsdag sist torsdag en spesiell dag.

Møteplass gjennom fem tiår
For når bygget står ferdig i ny drakt høsten 2021, vil kantina bli å finne i sørenden av første etasje, bedre kjent som Steingulvet. Dermed er den nåværende kantina, som har eksistert siden 70-tallet, nå historie. Naturfagbygget het i sin tid Gjennomgangsbygget, og var det første bygget på campus etter at Universitetet i Tromsø ble vedtatt opprettet i 1968.

Kantina ble en møteplass for ansatte og studenter, og hvem vet alt hva disse veggene har fått med seg: nyankomne førsteårsstudenter fra hele landet. Doktorgradsstudenter fra hele verden, faglige diskusjoner i lunsjpausene, ferske og erfarne professorer. Disputaser, konferanser, workshops og lunsjer for mastergradskandidater. Sosiale sammenkomster, markeringer av runde fødselsdager, for de som gikk av med pensjon og for de som gikk bort. For ikke å glemme sagnomsuste julebord gjennom alle disse årene, ikke minst da Institutt for biologi (nå Institutt for arktisk og marin biologi) også holdt hus i Dramsveien 201. Alt bevitnet av de hardtarbeidende menneskene avbildet i Kaare Espolin Johnsons originalgrafikk som har prydet veggene rundt kantina.

Takket av for 10 års tjeneste
Studentsamskipnaden driver alle kantinene på UiT, og siden 2009 er det Astrid Halstensen som har drevet kantina på Naturfagbygget med kyndig hånd. Her har hun stått bak disken og servert det meste - fra det hverdagslige med salatbar, kalde og varme retter - til risengrynsgrøt på fredager og lunsjer for mange titalls seminardeltakere. Alltid smilende og i godt humør, selv når bestillinger har kommet litt i siste liten.

Institutt for geovitenskap ville derfor takke Astrid for innsatsen gjennom alle disse årene, så sist mandag ble det markert med overrekkelse av blomst og gave, i kantina selvsagt. Astrid har jobbet hos samskipnaden ulike steder i 17 år, og neste stopp blir Tannkafeen i Universitetstannklinikken.
Vi ønsker henne lykke til videre, og for å sitere en av de fremmøtte: «Takk for maten!»

 

Overrekkelse av blomst til Astrid. Foto: Kai Mortensen
Overrekkelse av gave ved kontorsjef John Arne Opheim. Foto: Kai Mortensen
Astrid Halstensen har drevet kantina på Naturfagbygget siden 2009. Foto: Kai Mortensen
Umiddelbart etter siste åpningsdag startet arbeidet med å pakke ned og flytte alt på kjøkkenet. Foto: Kai Mortensen
Kantina på 70-tallet, da bygget het Gjennomgangsbygget. Foto: UiT
På Twitter   #norgesarktiske