Vil løfte samisk som rettsspråk gjennom samarbeid

11.11.19 Magne Kveseth

Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, startet sist fredag et forprosjekt for å utvikle samisk som rettsspråk. Initiativet til dette kom fra sorenskriveren i Indre Finnmark, Finn-Arne Schanche Selfors. Hos UiT er det postdoktor ved Det juridiske fakultet, Kristina Labba, som er prosjektleder.  

 

juridisk fakultet, Kristina Labba, samisk språk
SAMISK I RETTEN: Denne gruppa vil utvikle samisk språk som rettsspråk og hadde fredag første møte i prosjektet for samisk som rettsspråk. På møtet deltok Per Walle, Indre Finnmark Tingrett, Rita Boine, Indre Finnmark tingrett, Johan Vasara og Børre Gaup, UiT, Jørn Aslaksen, KS, Marianne Johnsen, Indre Finnmark tingrett, Johan Niillas Wigelius, Finnmarkskommisjonen, Håvald Hansen, SEG, Line Kalak, Samisk høgskole, Ragnhild M Sara, Indre Finnmark tingrett, Finn-Arne Selfors, Indre Finnmark tingrett, Marion Ravna, Kristina Labba og Aila Biret Selfors, alle fra UiT. Via skype deltok Grethe Kleivan, Justisdepartementet, Mikkel Rasmus Logje, Sametinget, Hilde Wahl Moen, Domstolsadministrasjonen, Marlis Eicholz, Justisdepartementet og Marit Eira Gaino, Giellagáldu (Foto: privat)

Initiativet som sorenskriver Selfors har fremmet, skjer gjennom arbeidspakken «Samisk som rettsspråk». Det inngår i fakultetets nystartede «Fyrtårnprosjekt». I første omgang samarbeider fakultetet med initiativtakeren Finn-Arne Schanche Selfors, men forprosjektet går ut på å finne også andre relevante samarbeidspartnere, for å utforme et hovedprosjekt som går ut på å faktisk utvikle samisk som rettsspråk.   

Bakgrunnen for prosjektet er delvis at same- og urfolksrett er et satsingsområde hvor fakultetets ambisjon er å være internasjonalt ledende. Arbeidspakken skal bidra til å utvikle samisk som rettsspråk og juridiske termer på samisk, for derved å styrke rettsikkerheten for den samiske befolkningen. 

 Også studenter involvert 

Den 8.november møttes arbeidsgruppa for forprosjektet hos sorenskriveren i Indre Finnmark. Juridisk fakultet ved UiT har klart å skaffe finansiering slik at tre ansatte og to masterstudenter kan bruke deler av sin arbeidstid til å utvikle samisk som rettsspråk.

Foruten Kristina Labba består arbeidsgruppa av førsteamanuensis Ánde Somby, stipendiat Aila Biret Selfors samt studentene Marion Ravna og Johan Vasara. I invitasjonen til mulige eksterne bidragsytere, skriver fakultet at «Arbeidet med å utvikle samisk som rettsspråk forutsetter et nært samarbeid mellom ulike offentlige organer som har ansvar for eller på en eller annen måte arbeider med å sikre og utvikle det samiske språk i Norge.» 

- Vi ønsker å kartlegge hvilke behov som gjør seg gjeldende, hva som må gjøres framover og hva de enkelte samarbeidspartnere kan bidra med i arbeidet for å utvikle samisk som rettsspråk, sier Kristina Labba.   

 Samarbeidspartnere  

Til møtet som prosjektgruppa hadde i Tana fredag 8.november hadde Indre Finnmark tingrett og Det juridiske fakultet også invitert en rekke eksterne aktører, som Domstolsadministrasjonen, Sametinget, Samisk høgskole, Justisdepartementet og enkelte andre. Det gjorde de for å starte undersøkelsene av hvilke behov innenfor samisk språk i rettsvesenet som gjør seg gjeldende, samt for å kartlegge hva som er gjort så langt og hvordan samisk språk brukes i praksis i dag.  

- Vi anser alle som viktige samarbeidspartnere i prosjektet, og har derfor ønsket å invitere alle de eksterne partnere til å delta, fastslår Kristina Labba ved juridisk fakultet.  

 

Labba samisk språk juridisk fakultet
SPENNENDE OPPSTART: Postdoktor Kristina Labba, juridisk fakultet, UiT har sett fram til å etablere samarbeid med aktører av betydning for utviklingen av samisk som rettsspråk.   

 Foto: UiT-arkivet)

 

 

På Twitter   #norgesarktiske