Disputerte på evaluering av skoleprogram

Cand.polit Merete Aasheim har disputert for ph.d.-graden i helsevitenskapelige fag.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 30.08.19 14:30 Oppdatert: 30.08.19 15:01
Tromsø

Fra venstre: Leder av komite førsteamanuensis Merete Saus, biveiledere førstelektor Bjørn Helge Handegård og professor Monica Martinussen, hovedveileder førsteamanuensis Charlotte Reeddtz, ph.d. Merete Aasheim, førsteopponent professor Francis Gardener, andreopponent ph.d. John Kjøbli og disputasleder, instituttleder Per-Håkan Brøndbo.

Merete Aasheim har i dag forsvart avhandlingen: "Young children with problem behavior in school settings: Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian regular school setting".

 

Avhandlingen omhandlet evaluering av De Utrolige Årenes skole- og barnehageprogram.

Før disputasen holdt hun prøveforelesningen: “How can we increase the public health impact of evidence-based interventions in schools?”

Veiledere var førsteamanuensis Charlotte Reedtz, hovedveileder, førstelektor Bjørn Helge Handegård og professor Monica Martinussen var bi-veiledere. Bedømmelseskomiteen bestod av førsteopponent professor Francis Gardener, Oxford University, UK, andreopponent ph.d. John Kjøbli, RKBU Øst og Sør og leder av komite førsteamanuensis Merete Saus, RKBU Nord, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Disputasleder var Instituttleder Per Håkan Brøndbo, RKBU Nord, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Merete Aasheim er igang med prøveforelesningen.
Vi anbefaler