UiT-stipendiat får Fulbrights artikkelpris for unge forskere


Stipendiat Anna Dahl Myrvang ved Institutt for psykologi får prisen for sin artikkel om anorexi og endringer i hjernestruktur.

– Jeg ble veldig glad, forteller Anna Dahl Myrvang om øyeblikket hun fikk vite at hun er tildelt Fulbrights artikkelpris for unge forskere 2019. Foto: Johanne Røe Mathisen

En faglig komité oppnevnt av Fulbright Alumni Association Norway (FAAN) besluttet å tildele Anna Dahl Myrvang artikkelprisen for unge forskere 2019, skriver Fullbright Norway i en pressemelding. Prisen er på NOK 10 000, og ble delt ut under en høytidelig seremoni på Det Norske Nobelinstitutt torsdag 6. juni.

– Som doktorgradsstipendiat får man jo ikke så mye oppmerksomhet underveis, så dette var veldig hyggelig og motiverende. Jeg kunne ikke delta på mottakelsen, men jeg var på Nobel-instituttet da jeg mottok Fulbright-stipendet mitt for to år siden og det var veldig høytidelig og fint, sier Anna Dahl Myrvang.

Ny kunnskap om anorexi og hjernestruktur

Bakgrunnen for prisutdelingen er artikkelen «Hippocampal Subfields in Adolescent Anorexia Nervosa» som ble publisert i Psychiatry Research: Neuroimaging i 2018.

Artikkelen omhandler ungdom med anorexia nervosa og hippocampus, en hjernestruktur som er essensiell for læring og regulering av følelser. Resultatene viser at hippocampus har redusert volum hos pasienter sammenliknet med friske kontrolldeltakere. Dette er ny kunnskap om hvordan en viktig hjernestruktur er affisert hos unge pasienter med anoreksi. Sykdommen har ofte et langt forløp og det er viktig å kartlegge hvordan den potensielt kan påvirke en hjerne som enda er i utvikling.

– Vi har brukt MR-avbildning til å undersøke både struktur og funksjon i hjernen til i overkant av 30 unge jenter (12-18 år) som er innlagt for behandling av anoreksi og like mange friske kontrolldeltakere i samme alder. Vi ønsker å finne ut hva som skjer i akutt fase av sykdommen og undersøker deltakerne på nytt når de har blitt friske, forteller Myrvang.

Studien er et resultat av et samarbeid mellom UiT Norges Arktiske Universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetssykehuset i Oslo (OUS). Den er finansiert av Norges Forskningsråd og Helse-Nord RHF.

Volumtap i hjernen til unge pasienter

Tidligere har man funnet at det er betydelig volumtap i hjernen til unge pasienter med anoreksi, men forskerne vet ikke hvorfor og tilstanden ser ut til å normaliseres når pasientene blir friske.

– Det er imidlertid lite forskning på de enkelte hjernestrukturer og det er ingen som har sett nærmere på hippocampus-strukturen hos ungdom. Det var overraskende at denne strukturen, som er essensiell for læring og regulering av følelser, var så sterkt affisert hos ungdommene i motsetning til hva som er funnet hos voksne. Dette kan ha betydning for hvorfor det ofte tar lang tid å bli frisk fra anoreksi, som vanligvis debuterer i ungdomsalderen.

Dette området skal det forskes videre på, og nå jobber Myrvang og forskningsgruppa hun er en del av med to artikler som skal være del av hennes doktorgrad. Én om hele hjernens struktur og én som omhandler aktivitet i hjernen hos denne pasientgruppa.

– Videre har vi også datamateriale som kan kaste lys over forbindelser mellom hjerneområdene og kan si oss noe om hvordan kommunikasjonen i hjernen fungerer under slikt volumtap. Slik informasjon kan bidra til at vi forstår bedre hvorfor pasienter med sykdommen får en uvanlig oppfatning av egen kropp, sult og næringsinntak, forteller Myrvang.

Les mer: Hva skjer med hjernen til ungen anorektikere?

– Et stort privilegium

Anna Dahl Myrvang er stipendiat ved Institutt for psykologi ved UiT, og var Fulbright-stipendiat ved Massachusetts General Hospital, Harvard University i 2017-18.

Som student var jeg tilknyttet Harvard, men jeg hadde mitt arbeidssted ved A. Martinos center for Biomedical Imaging ved Massachusetts General Hospital (MGH) som er tilknyttet Harvard. Jeg var under veiledning av Anastasia Yendiki, som har utviklet programvaren vi bruker til å analysere noen av hjernebildene vi har tatt. Jeg lærte å analysere bildene våre og fikk være en del av forskningsgruppa hennes. Der fikk jeg nye kontakter og samarbeidspartnere som kan bidra positivt til forskningen min nå og i fremtiden. Å være Fulbright-stipendiat i Boston var et stort privilegium, også kulturelt. Sammen med studenter og forskere fra hele verden fikk jeg omvisning i politiske institusjoner og mediehus for å få et innblikk i amerikansk politikk. Det var en interessant tid, politisk sett, å oppholde seg i USA, avslutter Myrvang.

På Twitter   #norgesarktiske