UiT kjøper bygg i Havnegata av Harstad kommune


– Dette bidrar til å knytte campus og Harstad sentrum tettere sammen, samtidig som regionen kan få en spennende møtearena for fremtiden, sier rektor Anne Husebekk etter at UiT nå kjøper eiendom i Havnegata i Harstad for drøyt 7 millioner kroner.

Blir det Norges vakreste campus? Campusutviklingsplan for Harstad viser i alle fall spennende utviklingsmuligheter for campus i byen. Nå har UiT kjøpt det gamle Ullageret og transformatorstasjonen i Havnegata 8 av Harstad kommune, og er et steg videre i planen. Foto: Rodeo Ark
UiT Norges arktiske universitet kjøper det gamle Ullagret og transformatorstasjonen i Havnegata 8 fra Harstad kommune for 7,2 millioner kroner.

Høsten 2017 la UiT fram sin Campusutviklingsplan for Harstad. Det overordnede målet med planen er å utvikle et enda mer attraktivt campus i byen. Og som Husebekk understreket da planen ble lansert; ikke bare er den en plan for UiT, men også en plan for byen. Tanken er å utvikle området rundt dagens campus til et signalområde. Og nå er UiT i samarbeid med Harstad kommune altså i gang med gjennomføringen. 
 
– Ideen bak planen er tidsriktig og inviterer til bruk av campus utover kjernetida. UiT skal tilby et innbydende, moderne og ikke minst stimulerende læringsmiljø for våre studenter. Realiseringen av campusutviklingsplanen vil bidra til å gjøre campus i Harstad til et enda bedre sted å være, sier rektor Anne Husebekk.

Les Campusutviklingsplanen for Harstad i sin helhet her.

Blir møteplass for mange

Ullagret er med sine drøyt 1500 kvadratmeter anbefalt omgjort til et makerspace – eller på godt norsk «skaperverksted», en uformell lærings- og sambruksarena i sentrum. Bygget kan i tillegg romme studentfasiliteter eller fleksible og uformelle undervisningsarealer.

– Dette kan bli en uformell innendørs møteplass som kan benyttes av flere aktører; universitetet, andre kunnskapsmiljøer og oppstartsbedrifter, for å nevne noen. Tanken er å tilrettelegge for kunnskaps- og idèutveksling som kan skape synergier og ytterligere samarbeid lokalt, men samtidig noe som kan gi ringvirkninger langt utenfor Harstad, sier Kriss Rokkan Iversen, viserektor ved UiT. 
 
Den eldre transformatorstasjonen kan utvikles til for eksempel kafédrift, leies ut til arrangementer og være en møteplass for studenter, ansatte og befolkningen i Harstad for øvrig.

En pulserende by i byen vokser fram i Havnegata: Påbygging på hovedbygget til høyre. Det gamle ullagret – kommunalt P-hus i dag – har blitt til Ulla, og et enkelt murbygg ved inngangen har blitt til en ettertraktet kafé. Foto: Rodeo Ark

Løser utvidelsesbehov

Arbeidet med campusutviklingsplanen har vært organisert med en arbeidsgruppe og en styringsgruppe sammensatt av medlemmer fra UiT, Harstad kommune, Norges arktiske studentsamskipnad, Campustinget ved UiT Harstad og Statsbygg.

I arbeidet med planen var sentrale problemstillinger blant annet muligheten for å løse utvidelsesbehovet for UiT i Harstad på kort sikt, dekke muligheten for flere studentboliger nær campus samt dekke behovet for studentfunksjoner som treningsfasiliteter/studenthus og møteplasser.

Bygg- og eigedomsdirektør Erland Loso ved UiT har tidligere slått fast at UiT i Harstad er det campuset i UiT-systemet med størst potensial for byintegrasjon:
– En campus som tilhører framtida er i byen – og med byen. 

Kommunen er fornøyd

Rådmann Hugo Thode Hansen i Harstad kommune er godt fornøyd med det som nå skjer rundt utviklingen av byens universitetscampus: 

- Jeg er glad for at vi har kommet til enighet med UiT om en avtale. Denne avtalen viser at både Harstad kommune og universitetet mener alvor med campusutviklingsplanen. UiT kan nå gjøre om det gamle Ullageret til en arena for kreativ læring og innovasjon.

Harstad kommune er også i dialog med studentsamskipnaden om å kjøpe studentleligheter. På den måten gis studentskipnaden bedre finansiell mulighet til å bygge nye studentboliger nær campus, mens kommunen får tilgang på flere boliger. For Harstad kommune er UITs campus i byen svært viktig, og et godt samarbeid med UiT og Norges arktiske studentsamskipnad bidrar til utvikling av campus.

 

På Twitter   #norgesarktiske