Ny app og avgift for parkering ved UiT i Tromsø


Det er like greit å lete den fram med en gang; fra 1. mai 2019 skal ansatte og studenter ved UiT nemlig ta i bruk appen Apcoa Flow for å betale for parkering i UiTs parkeringssoner i Tromsø.

Fra 1. mai skal ansatte og studenter ved UiT ta i bruk appen Apcoa Flow for å betale for parkering i UiTs parkeringssoner i Tromsø. Foto: David Jensen

NB!
Last gjerne ned appen nå, men husk at kun Tromsø Parkering og Easypark skal brukes til og med 30.april. Først fra 1. mai skal du ta i bruk Apcoa Flow. 

 

UiT varsler nå endringer i parkeringsordningen som ble innført i 2015.

– Parkeringsplanen har vært inne i en prøveperiode på over tre år. Vi har i perioden gjort oss erfaringer som gjør at vi nå gjennomfører noen justeringer på ordningen, sier bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso.

Ny avtale fra 1. mai

Det nye er at universitetet har inngått avtale med Apcoa Parking for levering av parkeringstjenester ved UiTs parkeringssoner i Tromsø. Avtalen trer i kraft fra og med 1. mai og innebærer at studenter og ansatte fra samme dato må ta i bruk appen Apcoa Flow for å registrere sin parkering på UiT-området. 

Feide tas i bruk for godkjenning første gang du registrerer deg i appen Apcoa Flow.

Dette betaler du

For studenter og ansatte ved UiT vil parkeringsavgiften være 5 kroner timen – som i dag. Det betinger at kjøretøyet er registrert i den nevnte appen, Apcoa Flow. 

Her finner du alt du trenger å vite om parkering ved UiT

For besøkende og uregistrerte gjester vil avgiften fremdeles være 25 kroner timen på alle områder der det er skiltet med besøksparkering. Besøkende kan betale via Apcoa Flow eller betalingsautomat. 

Nytt er det at det nå innføres parkeringsavgift for elbiler. Prisen vil være 2 kroner timen som betales via appen Apcoa Flow.

Gjelder også flere soner

Innkrevingsperioden vil være mellom 07.00 og 17.00 på hverdager. Helger og helligdager er gratis. Det samme gjelder for ettermiddager og kveld.

Den nye parkeringsordningen vil fra 1. mai også gjelde for UiTs parkeringssoner ved Tromsø Museum, Mellomveien, Nordlysobservatoriet og Musikkonservatoriet. Ansatte og studenter må også der registrere seg i Apcoa Flow for å parkere på områder det er skiltet med fordelsparkering.  

– De er en del av UiT og det er naturlig at de får samme betingelsene som andre ved UiT, kommenterer Loso.

Har du innspill til hva UiT skal bruke parkeringskronene til? Nå kan du sende inn ditt forslag for et grønnere UiT

Parkeringskroner går til miljøtiltak

Universitetsstyret vedtok i 2014 å innføre avgiftsparkering for ansatte og studenter ved campus Breivika for å følge opp handlingsplanen vedtatt i 2010, der målet var å få studenter og ansatte over til miljøvennlige transportmåter.

Fra høsten 2015 har ordningen generert 16,7 millioner i inntekter. Store deler av dette er brukt til øremerkede tiltak for å fremme miljøvennlig transport.

Gjennomførte tiltak pr mars 2019 er blant annet:

  • bygging av gang- og sykkelveier rundt om på campus
  • nye sykkelparkeringsplasser og –parkeringshus
  • ladestasjoner for elbiler
  • belysning i aktsomhetsområder
  • rådgivning om grønne tiltak

Nye tiltak er også på gang. Planen er blant annet at Hyperboreum, en av brakkene ved Modulbygget, skal bygges om til ski- og sykkelparkeringshus med dusjmuligheter.

Avdeling for bygg og eiendom tar med glede imot forslag til tiltak som kan bidra til å nå målene i handlingsplanen.På Twitter   #norgesarktiske