Kick-off i ERASMUS- prosjekt

Praktikere, forskere og beslutningstakere fra til sammen fem europeiske land var samlet i Brüssel for kick-off i forrige uke. 

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 04.02.19 10:33 Oppdatert: 04.02.19 10:33

Foto: Kind en Gezin

ERASMUS-prosjektet har som mål å utveksle erfaringer om hva som gir lett tilgjengelige og samordnede tjenester til barn og deres familier. Modeller som Familiens hus eller familiesenter er eksempler på dette. Foruten om Norge, så er også Finland, Polen, Slovenia og Belgia representert.

Professor Monica Martinussen og førstelektor Mariann Bellika Hansen er deltakere fra RKBU Nord. 

Vi anbefaler