Disse fikk millioner av Tromsø Forskningsstiftelse

Andreia Plaza-Faverola, Þóra Pétursdóttir og Jason Rothman fikk til sammen 36 millioner kroner av Troms Forskningsstiftelse Starting Grant.

Henriksen, Lise Lotte
Publisert: 15.11.18 16:00 Oppdatert: 22.11.18 09:28
Tromsø

F.V.: Instituttleder for AHL John McNicol mottok pris på vegne av Þóra Pétursdóttir, styreleder i TFS Sveinung Hole, Jason Rothman, Andreia Plaza-Faverola og viserektor Kenneth Ruud. Foto: David Jensen/UiT

Tromsø forskningsstiftelse (TFS) ble stiftet av Trond Mohn i 2007, og har som formål å støtte og dele ut midler til langsiktig grunnleggende forskning og forskningsstrategiske rekrutteringstiltak ved UiT. Under torsdagens årsmarkering var Plaza-Faverola, Pétursdóttir og Rothman de tre heldige som fikk tildeling fra TFS Starting Grant.

- Dette gir meg muligheten til å opprette min egen forskergruppe og gir meg en kjempestart på karrieren. Det er utrolig spennende, og fantastisk at dette er en mulighet her. Det er en av grunnene til at jeg vil være ved dette universitetet, sier Andreia Plaza-Faverola.

Plaza-Faverola vil undersøke om det er sammenheng mellom tektoniske krefter nær havbunnen og utslipp av metangass.

Metangass er en svært effektiv klimagass som blant annet finnes under havbunnen på kontinentalsokler og særlig i Arktis. Utslipp av denne gassen til atmosfæren er koblet til temperaturøkninger på jorda. Til tross for den store betydningen slike gassutslipp kan ha for klimaendringer, er forståelsen av hvordan metangass slipper ut mangelfull. Dette vil Plaza-Faverola gjøre noe med.

- Dette er forsket veldig lite på, og nå får jeg sjansen til å løse en uløst gåte. Jeg har en hypotese og jeg håper jeg finner

CANS fikk 18 millioner til sin kamp mot antibiotikaresistens Foto: David Jensen/UiT

svar som bekrefter den. Kanskje finner jeg noe helt nytt også, det har aldri blitt forsket på metangass i Arktis før, forteller hun.

  • Center for New Antibacterial Strategies (CANS) fikk også en tildeling på 18 millioner kroner til deres arbeid mot antibiotikaresistens. Dette kan du lese mer om her.

En sjanse til å starte på nytt

Den andre som fikk tildeling av stiftelsen er Jason Rothman. Han skal finne ut hvorfor det er så stor variasjon i grammatikk-kunnskapen hos de tospråklige, men ikke hos de monospråklige.

- Dette er et stort steg på alle måter. Jeg er noe eldre enn de andre, faktisk akkurat på grensen til å få stipendet tror jeg, så dette betyr en ny start og muligheten til å utvikle forskningen min, sier Rothman som allerede er professor i England.

Arvespråk er når det språket du lærer hjemme er et minoritetsspråk, for eksempel om du bor i Norge men snakker noe annet enn norsk hjemme. Det viser seg at man som tospråklig voksen har varierende språkkompetanse, spesielt innen arvespråket.

- Helt siden jeg var barn har språk fascinert meg. Språk er essensielt og definerer oss mennesker, og noe som er så vanlig at vi tar det for gitt. Språk åpner et vindu til kultur, og et vindu til mennesker. Hvorfor jeg forsker på dette er kanskje også fordi jeg er en nerd, sier han med et smil. 

Vil utfordre debatten

Þóra Pétursdóttir på sin side vil bruke midlene til å bidra til kritisk diskusjon og dialog om naturmiljø og naturarv, samt å utvikle ny forståelse av det.

Þóra Pétursdóttir kunne ikke være til stede under årsmarkeringen Foto: David Jensen/UiT

- Jeg takker for tilliten prosjektet mitt har fått allerede i startfasen. Det setter jeg stor pris på, og har også stor respekt for, for jeg synes det er et privilegium å få utvikle forskningen min på denne måten, sier Pétursdóttir.

Naturarv er ofte beskrevet som vakker natur/landskap med unik vitenskapelig verdi, upåvirket av menneskelig aktivitet.

- Naturarv har verdi i kraft av sin renhet, det som er interessant å se på er hvordan disse idealene blir utfordret i dag, i en verden som er preget av forurensning og menneskelig tilstedeværelse over alt. Prosjektet kan ses på som en respons på tema som er aktuelle og viktig i dagens debatt om forurensning og naturvern. Prosjektet er også kritisk til denne debatten og hvordan naturarv blir artikulert i disse debattene.

Utlysningen til neste års TFS Starting Grant vil bli lagt ut på TFS sine nettsider i løpet av neste uke.

Henriksen, Lise Lotte
Publisert: 15.11.18 16:00 Oppdatert: 22.11.18 09:28
Tromsø
Vi anbefaler