Samarbeid UiT - Harstad skole om pilotprosjekt

10.11.18 Nilsen, Kjetil
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

- UiT campus Harstad har nylig inngått avtale med Harstad skole om å bli en pilotskole for bruk av drama som inkludering i lærende felleskap, opplyser professor Rikke Gürgens Gjærum - leder for Arktisk senter for velferds og funksjonshemmingsforskning ved Institutt for vernepleie.

- Harstad skole er mottaksskole for flyktninger. Tidligere i år kontaktet de oss for å få bistand til å utvikle og forske på bruken av drama for barn som kan ha opplevd tunge ting i livet, tilføyer hun.

Nå er hun, sammen med kollegaene Tor Schjelde og Gunn Elin Fedreheim, samt studentene Lillian Bendixen og Anne Granli, i gang med en ukentlig «Drama og samtalegruppe» for elever med bakgrunn fra Syria, Somalia og Iran. Arbeidet er basert på en manual fra Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Målsettingen er å utvikle en ny nasjonal manual for dramaarbeid i møte med flyktningbarn. Dette vil komme til nytte for andre skoler og kommuner i hele landet.

Klare for drama-time, fra v.: Handi fra Somalia, Rahaf fra Aleppo i Syria, Basib fra Aleppo, Zeinab fra Iran, Joudi fra Damascus i Syria, Nor fra Idlib i Syria og Muhammed fra Mogadishu i Somalia. Bak: Senait (tolk) og student Anne Granli. Foto: Kjetil Nilsen /UiT

Jubileumsår
Vernepleierutdanningen og Harstad skole ferier hvert sitt jubileum i år – henholdsvis 35 og 100 år.
- Dette er derfor et godt år for å forene våre krefter, da begge utdanningsinstitusjonene har som mål å bli best på inkludering, sier avdelingsleder Kjersti Frostad ved Harstad skole.

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning arbeider for å utvikle gode inkluderingsstrategier; forske på stigma, utenforskap og funksjonsfremmende prosesser. Målet er å skape et mer åpent og tolerant samfunn.

- Vi er opptatt av å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, sier Gürgens Gjærum. - God utdanning, Mindre ulikhet og Bærekraftige byer og samfunn er sentrale mål, og disse inngår i intensjonsavtalen mellom Harstad skole og UiT, tilføyer hun.


Vernepleierstudenter som ekstra ressurs
Avtalen innebærer i tillegg til forskning også at skolen jevnlig vil motta 3. års studenter de to nærmeste årene. De blir en ekstra ressurs for lærere og elever. Sammen skal de bidra til å skape et godt og inkluderende læringsmiljø.

- For studentene blir dette en verdifull praksis på en skole som har lang erfaring med en sammensatt elevgruppe, både med hensyn til elevens kulturelle og språklige bakgrunn, men også med hensyn til diagnose og læringsforutsetninger, sier Gürgens Gjærum.

Avtalen innebærer også at et utvalg lærere vil få veiledning og opplæring - både i bruk av drama som samarbeidsform, som et nyttig inkluderingsverktøy og som medium for å bearbeide erfaringer i et liv med krig, flukt og utrygghet for barn i innføringsklassene.

I avtalen er det dessuten planlagt å teste ut klasseovertagelse neste skoleår.
- Da vil vernepleierstudenter - under veiledning av UiT-lærere - ta over klasser på skolen for en periode mens lærerne tar etterutdanning, avslutter Kjersti Frostad.

 

På Twitter   #norgesarktiske