Mari vant hederspris for masteroppgaven sin om naturvern og turisme


– Jeg synes det var mye «synsing» i samfunnsdebatten, og ville finne ut hvilke regler som egentlig gjelder, forteller Mari Sørholt, som fikk Det juridiske fakultets hederspris for sin masteroppgave.

 – Dette var kjempestas og veldig overraskende. Det hadde jeg aldri forventa, sier en litt forfjamset, men lykkelig vinner av Det juridiske fakultets hederspris, Mari Sørholt. Hun fikk overrakt prisen på 10 000 kroner og diplom av dekan Lena Bendiksen, til stor applaus fra deltakerne på Det juridiske fakultets årlige Alumnikonferanse fredag.

 

Mari Sørholt med diplomen hun fikk da hun mottok Det juridiske fakultets hederspris for beste masteroppgave skoleåret 2017/2018.  Foto: Trude Haugseth Mo
Tittelen på oppgaven til Mari var «Allemannsretten møter masseturisme- Rettslige virkemidler for vern av naturgrunnlaget i områder med omfattende naturbasert turisme».

«Nyskapende» og «talent for rettsforskning»

Oppgaven høstet mange lovord fra komitéen som valgte ut vinneroppgaven.

«Original og nyskapende», «viser inngående forståelse for de relevante rettsreglene», og ikke minst: «et imponerende stykke juridisk håndverk som viser talent for rettsforskning.» var blant ordene som beskrev vinneroppgaven.

Ikke tenkt over talent

Mari har i dag jobb som byggesaksbehandler i Røros kommune.

Men med tanke på alle lovordene hun har fått nå: er forskning noe hun kan tenke seg å gå videre med?

– Det har jeg ikke reflektert så mye over egentlig! Jeg er litt satt ut, og har ikke tenkt over om jeg har talent for forskning eller ikke før, smiler Mari. Og legger til:

– Men det jeg kan si, er at jeg synes det var artig å skrive om et praktisk og samfunnsaktuelt tema, som det er behov for mer kunnskap om. Det var både interessant og givende.

Hun roser også veilederen sin, Gunnar Eriksen, for å gi gode råd i prosessen.

 Ville gjøre oppgaven forståelig

Mari forteller at et viktig poeng i oppgaven hennes var at den skulle være forståelig for den allmenne borger – altså de som benytter seg av allemannsretten.

– Jeg synes det er viktig at oppgaven ble matnyttig for forvaltninga når de skal vurdere spørsmål knyttet til turisme og allemannsretten. I noen områder av landet er dette en veldig reell problemstilling, sier Mari.

Aktuelt tema i Lofoten

Siden Maris samboer er fra Lofoten, har hun tilbragt mye tid der. I Lofoten, og andre steder, har det vært mye diskusjon i media rundt turisme og inngripen i naturen; hva som er greit og gjøre og hva som ikke er det. Det fanget Maris interesse.

Mye synsing

– Det slo meg at det var mye «synsing», og ikke så mye fokus på hva som egentlig er gjeldende rett, forklarer Mari.

– Det er dét jeg synes er artigst med jussen: å finne ut hvilke regler som egentlig gjelder for et bestemt område, utdyper hun.

Allemannsretten sterk i Norge

Hun mener at siden turismen øker både i Norge og andre steder i verden, får man også nye problemstillinger, og at man i mange land har gjort tiltak for å verne naturen.

I Norge har vi for øvrig et litt spesielt forhold til allemannsretten.

– I Norge står allemannsretten veldig sterkt. Det er en viktig del av vår kultur at alle skal kunne ferdes fritt i naturen. Derfor har man ikke muligheten til å si «her det ikke lov å gå». 

Hun forklarer at det som fungerer best i Norge er å tilrettelegge slik at turistene ferdes mest der man ønsker, ved hjelp av for eksempel synlige turstier.

– Men slik tilrettelegging koster penger, og da er det et spørsmål om hvem som skal betale, avslutter Mari Sørholt.

 

 

Om Det juridiske fakultets hederspris 

 


Stiftelsen Det juridiske fakultets hederspris er på 10 000 kr og deles ut årlig på Stiftelsens alumnikonferanse. Ut over faglig kvalitet vektlegges besvarelsens aktualitet, samfunnsrelevans og originalitet. 

Her er komitéens begrunnelse for prisen:

«Kandidat 12 har valgt et dagsaktuelt tema for stor masteroppgave. Temaet er i liten grad blitt behandlet av andre i norsk juridisk teori, noe som gjør avhandlingen både original og nyskapende. Fremstillingen behandler flere ulike regelsett. Teksten er gjennomarbeidet, og kandidaten lykkes med å disponere stoffet på en logisk og oversiktlig måte. Kandidaten viser inngående forståelse for de relevante rettsreglene, og gjør fornuftig bruk av de hensyn som gjør seg gjeldende på området. Avhandlingen er et imponerende stykke juridisk håndverk som viser talent for rettsforskning.»

Komiteen besto av professor Johan Aulstad fra Det juridiske fakultet, og lagdommer Frode Stock.

 

På Twitter   #norgesarktiske