Utfordrer festivalpublikummet med kunstlabratorium


Spennende installasjoner, der kunst møter forskning, er UiTs hoved bidrag under Festspillene i Nord-Norge. Universitetet oppretter et nytt institutt under festspillene. Institutt for natur og kunst vil nok vekke oppmerksomhet mens det eksisterer.

KUNST: Kåre Grundvåg får hjelp av 5 3D-printere til å lage strukturer, mens Arne Skaug Olsen og Anders Dahl Monsen har satt 24 sats, som skal bli instrumenter og vil bli til slutt et helt batteridrevet orkester. (Film: Hanne Hammer Stien)

Festspillene i Nord-Norge tror på kunst fra nord, og har ambisjoner om å bli verdens viktigste kunstfestival for sirkumpolare områder. UiT Norges arktiske universitet er en sentral samarbeidspartner for Festspillene, og i UiTs jubileumsår samarbeides det om en rekke ulike arrangementer under festivalen. 

 

Kunst møter akademia
Lørdag 23. juni er det offisiell åpning av Festspillene. Samme dag er det åpning av årets festspillutstilling med navnet: ,Institutt for natur og kunst, i Galleri Nord-Norge.. Utstillingen er kuratert av Hanne Hammer Stien, PhD i kunsthistorie, i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet og Festspillene i Nord-Norge. 

Institutt for natur og kunst eksisterer ikke til vanlig, men oppstår som et utstillingsprosjekt som tøyer grensene for hva en utstilling kan være. Galleri Nord-Norge gjøres om til et laboratorium der kunstnere og forskere samarbeider om kunst- og forskningsprosjekter. Ved å invitere hverandre og publikum inn i arbeidsprosessen åpner Institutt for natur og kunst opp for diskusjoner på tvers av etablerte disipliner, og forholdet mellom kunst, forskning, verk og publikum settes på spill. 

Dette er et helt unikt utstillingsprosjekt som garantert vil vekke stor oppmerksomhet.

Følg programmet dag for dag på jubileets webside: uit.no/50 

Akademisk konklave
Fredag 28. juni er det Rom for samtale og refleksjon – Det nordnorske handlingsrommet, en akademisk konklave. 

Kan man stimulere og inspirere akademikere fra helt forskjellige fagfelt til å enes om felles løsninger for framtidas nord? 

Hvis premisset er at ingen slipper ut før løsningene ligger på bordet? Kan kunstfeltet bidra med nye perspektiv der alle steiner allerede er snudd? 

Festspillene har utfordret UiT Norges arktiske universitet til å pushe grenser med et helt nytt og interaktivt konsept: Den akademiske konklave. (konklave n2, fra latin 'rom som kan stenges', av latin kon- og clavis 'nøkkel'; jamfør kon-). 

Det nordnorske handlingsrommet er en eksperimentell scene hvor gitte dagsaktuelle utfordringer i Nord-Norge debatteres i en løsningsorientert prosess. Et utvalg av framtredende fagpersoner fra UiT deltar, mens det hele ledes av to kunstnere med lang erfaring fra kreative og skapende prosesser. Underveis i konklaven inviteres publikum til å komme og gå - og delta i prosessen gjennom innspill og avstemminger. 

I de daglige lunsjdebattene, med tema makt;
Stormakt, mediemakt, makt og avmakt, kjønnsmakt og definisjonsmakt, vil aktuelle problemstillinger bli debattert.

Også her er Uit godt representert, både med innledere og deltagere i panelet. De ulike temaene er omtalt i festspillenes program, og på jubileets webside: uit.no/50 

Se hele programmet til Festspillene her! 

På Twitter   #norgesarktiske