Torgeir Brenn ble kåret til beste masterkandidat 2017

04.06.18 Vibeke Os
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Under den høytidelige avslutningsseremonien for masterkandidatene ved NT-fakultetet fikk Torgeir Brenn overrakt diplom og en sjekk på kr 10 000.

Torgeir Brenn (midten) ble kåret til beste masterkandidat ved NT-fak i 2017 og fikk utdelt en sjekk på 10 000,- av prodekan for undervisning ved NT-fakultetet, Annfrid Sivertsen. Her sammen med veileder på prosjektet, Stian Anfinsen. Foto: Kai Mortensen

Mandag 4. juni fikk alle de nyutdannede studenter fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi sine mastergradsbevis og studentene hadde sammen med sine familier møtt opp i Auditorium 1 i Teorifagbygget for å ta imot sine velfortjente vitnemål. Her ble også beste mastergradskandiat kåret, Torgeir Brenn fra Institutt for fysikk og teknologi.

Brenn leverte sin mastergradsoppgave våren 2017, en oppgave han fikk karakteren A på, et nivå han også hadde på sine masterkurs. Brenn skal til høsten starte på en nærings PhD ved UiT, i samarbeid med bedriften Kongsberg Satellite Services.

Men det er ikke første gang Brenn vinner pris for sitt mastergradsarbeid, tidligere i vinter var han ikke snauere enn at han stakk av med en pris på 15 000 kr fra Norsk industriforum for romvirksomhet.

Nasjonal pris til UiT student

Analyserte radarbilder
Bedømmelseskomiteen bestående av professorene Morten Hald og Einar Mjølhus hadde mange lovord om kandidaten:  «Kandidaten har gjennomført mastergradsstudiet på en imponerende måte med beste karakter i alle kurs.  Diplomoppgaven (30 stp) er motivert av statistisk behandling av SAR-observasjoner (SAR= Synthetic Aperture Radar), men den består i stor grad av ren matematisk sannsynlighetsteori.  Den er klart skrevet, logisk organisert med korte poengterte avsnitt, og derfor lett å følge.  

Komiteen har latt seg imponere over kandidatens omfattende arbeid mot kompliserte og interessante teoretiske resultater og programmering for uttestingsdelen.  Arbeidet har gitt originale resultater. To manuskript er nå er sendt inn for vurdering for publisering i vitenskapelige tidsskrift.»

Tittel på hans oppgave var: «Modeling Probability Density Functions of Non-Negative Random Variables Using Novel Series Expansions Based On Mellin Kind Statistics»

Mastergradsstudiet er gjennomført ved Institutt for fysikk og teknologi, med førsteamanuensis Stian Normann Anfinsen som veileder.

Instituttenes nominerte studenter til "Beste masterkandidat" 
I forkant av kåringen hadde instituttene foreslått kandidater etter følgende kriterier:

1. Karakteren A på mastergradsoppgave
2. Snittkarakter på mastergradskurs (siste 2 år)
3. Kvalitet på mastergradsoppgave (potensiale for publisering, nyskapning og originalitet)

 

Følgende studenter var nominert, her i tilfeldig rekkefølge:
Simon Kleppevik Skaga, Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet
Michael John Murphy, Institutt for informatikk
Torgeir Brenn, Institutt for fysikk og teknologi
Rowan Romeyn, Institutt for geologi

 

På Twitter   #norgesarktiske