Det demensvennlige samfunn

22.03.18 Nilsen, Kjetil
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

– Også mennesker med demens skal kunne delta i samfunnet, og ha et aktivt liv så lenge som mulig.

– Det er målsettingen for en landsdekkende kampanje som Nasjonalforeningen for Folkehelse står bak. Kampanjen skal spre mer kunnskap, forståelse og åpenhet rundt sykdommen demens, sier universitetslektor Henny Kinn ved Institutt for vernepleie, UiT Harstad.

Universitetslektor Henny Kinn. Foto: Kjetil Nilsen/UiT

– Vi anslår at i overkant av 77 000 mennesker i Norge har demens, og minst 40 000 av disse bor i sine egne hjem. Isolasjon og ensomhet er typiske kjennetegn for mange av de som er rammet, men hvis samfunnet legger forholdene bedre til rette for dem, kunne de vært mer aktive og selvhjulpne, opplyser hun.

Bedre livskvalitet 
Målet er å gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som f.eks.: Å handle, bruke offentlig transport, kommunisere med offentlige myndigheter, delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, gå på kino eller en konsert m.m.   

Nasjonalforeningens kampanje startet med midler fra TV-innsamlingen "Dagene som forsvinner" i 2013. Landets kommuner ble da invitert til å være med å bidra til et mer demensvennlig samfunn.

Harstad kommune er blant dem som har tatt utfordringen. En egen prosjektgruppe ble opprettet i 2017. Foruten kommunens demenskoordinator, består den av én representant fra Harstad Demensforening, to fra Eldrerådet og Henny Kinn fra Institutt for vernepleie, UiT Harstad.

Faglige bidrag og egen læring
– Det er viktig for oss å være med i en satsing som dette. I vernepleierutdanningen inngår demens som sentralt tema i undervisningen om det inkluderende samfunn, og studentene har deler av sin praksis i hjemmetjenesten.

– To av våre masterstudenter skriver for øvrig sin avhandling om det demensvennlige samfunn, og vi planlegger å opprette en forskergruppe på demens, sammen med sykepleierutdanningen. Vi kan derfor både bidra faglig inn i dette prosjektarbeidet, og selv lære mye.  

– Ikke minst er samarbeidet med praksisfeltet viktig for utvikling av ny kunnskap om demens. Det kan vi ta inn i undervisningen av nye vernepleiere. Vi vet at andelen eldre i samfunnet øker i årene som kommer, og at stadig flere vil utvikle demens. Derfor er prosjektarbeidet vi har etablert her i Harstad for et mer demensvennlig samfunn viktig for framtida, avslutter universitetslektor Henny Kinn.

På Twitter   #norgesarktiske