Kan musikkterapi hjelpe kreftsyke barn mot kvalme under og etter cellegiftkuren?


Kreftsyke barn, og spesielt ungdom, kan oppleve kraftig kvalme under og etter en cellegiftkur. Nå forsker man på om musikkterapi kan hjelpe mot dette

Trond Flægstad og Marte Lie Noer
Målet til barnelegeTrond Flægstad og musikkterapeut Marte Lie Noer, er at behandlingen skal redusere pasientenes kvalme, oppkast, trøtthet, smerte og forbruk av kvalmestillende medisin, samt kanskje øke pasientenes vekt, appetitt og deres immunforsvar. Foto: Elisabeth Øvreberg

Det er et stort nordisk samarbeid som nå er satt i gang, der blant annet  barneavdelingene ved Rikshospitalet og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er med. Målet er å hjelpe barn og ungdom gjennom den plagsomme kvalmen som ofte kommer i forbindelse med  cellegiftkur. En kvalme som kan slå de unge pasientene helt ut.

– I prosjektet vårt er det snakk om barn og ungdom som har kreft i indre organer, eller som har leukemi. De går gjennom tøffe cellegiftkurer, noe som gjør dem kvalme, utslåtte og trøtte, sier UNN-barnelege Trond Flægstad, som også er professor ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

I ett år har han og musikkterapeut Marte Lie Noer vært en del av samarbeidet som har sitt utspring i Danmark, og nylig fikk de 240.000 kroner fra Barnekreftforeningen i støtte for prosjektet.

Les også om hvordan koffein kan bidra til at man trenger mindre cellegift

Lindrer smerte og kvalme

Musikkterapi på sykehus er ikke nytt, kort fortalt har terapiformen et overordnet mål om å fremme fysisk og psykisk helse. Ifølge Norsk forening for musikkterapi skal terapien være støttende i den medisinske behandlingen, der man blant annet skaper trygghet og forutsigbarhet i starten av sykehusoppholdet, men også ved å gi støtte til å mestre spesifikke symptomer – som smerte og kvalme.

Og det er nettopp kvalmen som det nå forskes på. Marte Lie Noer har unge kreftpasienter ved UNN som får musikkterapi, og hun forteller at pasientene som blir spurt om å være med takker ja, og at tilbakemeldingene er svært positive.

– Jeg gir dem et frirom fra å være syk og alt det det innebærer å være innlagt på sykehus. Musikkterapien skal hjelpe dem til å falle til ro. Den gir trygghet og livskvalitet, men skal også mobilisere ressursene de har i seg, sier Lie Noer.

Musikk og historiefortelling

I denne studien får kreftpasientene musikkfortellinger som er spesialdesignet for å visualisere. Så mens musikken spilles, forteller Marte Lie Noer historier. Ungdommene får andre musikkhistorier enn de yngste barna, og sammen med terapeuten skal de fortelle om de indre bildene de får av å lytte til utvalgt musikk.
Pasientene får også musikkterapien i opptak, slik at de kan bruke terapien på egenhånd.

– Til sammen skal  studien inkludere 136 unge kreftpasienter fra Norden, og de er delt inn i to grupper. Den ene får ikke musikkterapi, mens den andre får vanlig oppfølging. Da kan man sammenligne resultatene, sier professor Trond Flægstad.

Kreftpasientene svarer på spørreskjemaer etter musikkterapibehandlingen.

Målet er at Marte Lie Noer og de andre musikkterapeutene i studien skal redusere pasientenes kvalme, oppkast, trøtthet, smerte og forbruk av kvalmestillende medisin, samt kanskje øke pasientenes vekt, appetitt og deres nivå av hvite blodceller (deres immunsystem).

Undersøkelsen varer ut 2019.

 

 

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content