- Ønsker å samle kollegaer på tvers av fagmiljø

02.01.18 Nilsen, Kjetil
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Professor Rikke Gürgens Gjærum tar over som leder for Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning ved institutt for vernepleie, UiT i Harstad.

- Forskningssenteret har fått 1.mill i strategiske midler, og jeg mener vi nå må bygge et sterkt og flerfaglig senter som kan samle campus Harstad, sier Gürgens Gjærum som overtok lederansvaret den 1. januar fra førsteamanuensis Line Melbøe.

Professor Rikke Gürgens Gjærum. Foto: Kjetil Nilsen/ UiT

- Begrepet "velferd" favner vidt, og problemstillinger knyttet til funksjonshemming, utenforskap, marginalisering og minoriteter er aktuelle. Dermed bør mange av kollegaene her i Harstad ha gode muligheter til å føle tilhørighet til senteret, og vi kan ha faglig utbytte av hverandre.

- Jeg har derfor invitert til en idédugnad den 9. januar, på tvers av fag, institutter og fakulteter. Målet er nettopp å drive fram, samle og knytte kontakter i vårt tverrfaglige forskningsmiljø, sier hun.

Gürgens Gjærum ser for seg at forskere tilknyttet senteret kan ha kompetanse innen ulike fagdisipliner: Sosiologi, psykologi, pedagogikk, teatervitenskap, vernepleie, sykepleie, barnevern, ledelse, statsvitenskap, juss m.m. Praksisnær og samfunnsrelevant anvendt forskning vil stå sentralt.

- Aktuelle temaer for senteret å vie sin forskning til er innen funksjonshemming, velferd, etnisitet, kultur, migrasjon og folkehelse. Temaområdene utforskes både på individ- og systemnivå, og med særlig fokus på likeverd og deltakelse på arenaene hjem, skole, arbeid og fritid, avslutter professor Rikke Gürgens Gjærum.

På Twitter   #norgesarktiske