Presseinvitasjon til lansering av Mohnprisen

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis lanseres tirsdag 15. august av utenriksminister Børge Brende.

Wangen, Henriette Leine
Publisert: 11.08.17 14:34 Oppdatert: 02.12.20 14:33

Mohnprisen er opprettet i et samarbeid mellom Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT). Prisen er på 2 millioner kroner og skal deles ut annethvert år.

 

Formålet med prisen er å anerkjenne forskning relatert til Arktis, og den skal bidra til å sette sentrale problemstillinger for den videre utviklingen i Arktis på den nasjonale og internasjonale dagsorden. Prisen skal også markere det betydelige bidraget Trond Mohn har ytt til forskning og forskningsfremmende tiltak ved UiT. 

 

Bakgrunn

Navnet kan spores tilbake til Henrik Mohn (1835-1916). Mohn var en pionér innen fagfelt som er helt sentrale for forståelsen av prosesser i Arktis. Han regnes som grunnleggeren av norsk meteorologi, og sørget for å utstyre en rekke polarekspedisjoner (blant dem Nansens Fram-ferd) med meteorologisk utstyr. Mohn var dessuten den første direktøren ved Meteorologisk institutt, og han var grandonkel til Trond Mohns far.

 

Nominasjon

Kandidater til Mohnprisen vurderes av en internasjonal komité, og endelig beslutning om hvem som skal tildeles prisen treffes av en styringskomité bestående av to representanter fra Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi, én representant fra Tromsø forskningsstiftelse og tre representanter fra UiT Norges arktiske universitet. 

 

Utdeling

Prisen deles ut i forbindelse med Arctic Frontiers-konferansen 3. uke i januar, og første utdeling skjer i forbindelse med UiTs 50-årsjubileum i januar 2018.

 

 

Tid og sted for lanseringen:

15.08.17 kl. 13.15 –13.45

 

Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, UiT, campus Tromsø

 

Kontaktperson:

Geir Gotaas, seniorrådgiver, telefon: +47 909 32 470

Henriette Leine Wangen, kommunikasjonsrådgiver, telefon: +47 952 97 986

 

 

Vi anbefaler