UiT gir penger for å få utgitt Áillohaš-bok på engelsk

Nils-Aslak Valkeapääs siste bok blir utgitt på engelsk etter kjærkommen drahjelp av UiT. Rektor Anne Husebekk og styreleder i Stiftelsen Lásságámmi Anne Dalheim er glade for samarbeidet om hans arv.
Utsi, Inger Elin Kristina
Publisert: 14.07.17 00:00 Oppdatert: 18.07.17 13:07

KJÆRKOMMEN STØTTE: Styreleder Anne Dalheim og rektor Anne Husebekk snakket om den engelske utgaven av Áillohaš-boka som UiT nå støtter økonomisk. Når den er ferdig, vil den presenteres på UiT til høsten. Foto: Inger Elin Utsi

Rektor Anne Husebekk benyttet Riddu Riđđu festivalen til å møte Stiftelsen Lásságámmi, representert ved styreleder Anne Dalheim og konsulent Maria Figenschau. Det er stiftelsen som ivaretar den store samiske kunstnerens arv og har vært pådriver for å få utgitt Nils-Aslak Valkeapääs bok Eanni eannážan på engelsk sammen med forlaget DAT o.s. Den kostnaden tar nå UiT Norges arktiske universitet. Det var nemlig UiT i sin tid, sammen med andre, som tok initiativ til å stifte  Lásságámmi. Dermed betyr det at alle de tre store bøkene hans er oversatt og utgitt på engelsk.

 

 

– Det er ikke vanskelig å ta stilling til å støtte utgivelsen av Nils-Aslak Valkeapääs Eanni eannážan på engelsk. Det tilgjengeliggjør et praktverk for et langt større publikum enn utgavene på samisk og norsk og øker fokus på Nils-Aslak Valkeapää som en stor kunstner, på samisk kultur spesielt, og med blikk for urfolk generelt, sier Anne Husebekk. 

 

Eanni eannážan ble utgitt i 2001, samme år som Nils-Aslak Valkeapää (også kjent som Áillohaš) døde. Det er en praktbok som består av Valkeapääs poesi og malerier, samt en mengde fotografier fra hele verden – fotografier som representerer ulike urfolk i ulike settinger både i urskog, ørken og prærielandskap.

Eanni eannážan representerer på mange måter det kvinnelige tilsvaret til Valkeapääs prisvinnende bok Beaivi, áhčážan.  Den vant Nordisk Råds litteraturpris i 1991 for den skandinaviske oversettelsen Solen, min far. Áillohaš anses som den største samiske kunsteren. 

Sammen med Ruoktu váimmus utgjør disse bøkene en sentral del av Valkeapääs utgivelser, og det føles som en stor mangel at Eanni eannážan ikke foreligger på noe internasjonalt språk.

– For oss i Stiftelsen Lásságámmi er dette et uvurderlig bidrag i arbeidet med å formidle Áillohaš sitt budskap ut til et enda større publikum. Han budskap til verden bare blir mer og mer aktuelt og relevant i både økologisk, politisk og sosial sammenheng, sier styreleder Anne Dalheim.

Det er stor etterspørsel etter Valkeapääs bøker. Både Ruoktu váimmus og Beaivi, áhčážan er forlengst gitt ut på engelsk, oversatt av Ralph Salisbury, Lars Nordström og Harald Gaski. Samme troika har gjort ferdig en engelsk oversettelse av Eanni eannážan, men det lille samiske forlaget DAT – som Nils-Aslak selv var delaktig i å etablere – har ikke økonomiske ressurser til å ta på seg utgivelsen uten finansiell støtte utenifra.

Internasjonale forlag er interessert i å utgi selve teksten, men ikke i samme format som praktboka Eanni eannážan og Jorda, min mor. Både forlaget og stiftelsen Lásságámmi ønsker at boka skal publiseres i samme fine utgave på engelsk som på samisk og norsk.

UiTs bidrag er kjærkommen da verken Sametinget eller Nordisk ministerråd gir økonomisk støtte til oversettelser. Trykkingen av boka koster 200.000 kroner. TIl høsten vil boka, presenteres på UiT, i en engelsk versjon. 

 

 

 

Utsi, Inger Elin Kristina
Publisert: 14.07.17 00:00 Oppdatert: 18.07.17 13:07
Vi anbefaler