Prosjekt «Bedre helsetjenester til mennesker med utviklingshemming»

27.06.17 Kjetil Nilsen

Helsenettverket for vernepleierutdanningene søker Norges Forskningsråd om forskningsmidler.

Med Universitetet i Agder som søkerinstitusjon, har Helsenettverket for vernepleierutdanningene søkt om forskningsmidler til et fireårig prosjekt. 

- Hensikten med prosjektet er å bidra til at eksisterende og fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming dekkes, samtidig som vi ønsker å styrke det forskningsbaserte grunnlaget for vernepleierstudiet, heter det i en uttalelse fra nettverket, som var samlet i Harstad 19. og 20. juni.

Helsenettverket for vernepleierutdanningene, samlet ved UiT i Harstad. Foran fra v.: Monica Røstad (NTNU), Venke Frederike Johansen (UiA), Linda Thøring Øverberg (HiOA), Mette Tindvik Hansen (Høgskolen i Østfold). Bak fra v:: Lise Langemyhr (HSN Porsgrunn), Sylvia Aasen Viken (NTNU), Agnes Fotland (Høgskolen på Vestlandet), Kjetil Viken (Høgskolen i Innlandet), Fred Tore Henriksen (Høgskolen i Sør-Øst Norge), Miroslava Tokovska (VID), Anita Tollefsen (HVL), Liv Solveig Tvete (Høgskolen i Østfold), Frøydis Helen Andersen (UiT), Monica Kristiansen (NTNU), Marte Kollstad (Høgskolen i Innlandet), Odil Sætertrø (Nord Universitet), Tove Vee (Høgskulen på Vestlandet), Inger Solheim (Høgskulen på Vestlandet), Inger Elisabeth Bergum (Høgskolen i Molde), Gerd Marit Ytreland (VID). Foto: Kjetil Nilsen /UiT

 - Et overordnet mål er at vårt prosjekt skal knytte sammen forskning, utdanning og praksis og føre til innovasjon i tjenestene og i utdanningen, i tråd med Strategisk plan for PraksisVEL. Alle vernepleierutdanningene vil være involvert som samarbeidspartnere i prosjektet, hvilket vi mener vil bidra til å styrke kompetansen blant ansatte ved vernepleierutdanningene. 

- Det er også et mål at arbeid innen feltet utviklingshemming skal være et høyt prioritert ønske blant fremtidige vernepleiere. Ved prosjektets slutt er målet at vi skal ha utarbeidet forslag til konkrete intervensjoner i tjeneste og utdanning på bakgrunn av svarene vi får, heter det i uttalelsen fra nettverket.  

Nettverket

Helsenettverkets historie går tilbake til 1984, da den første samling fant sted i Oslo - med Reidar Wroldsen og Tor Rynning Torp som vertskap. Etter dette var var det samlinger ved landets ulike vernepleierutdanninger fram til 1996, i Molde. Da ble det et opphold.

Årlige studieledersamlinger erstattet helsefagsamlingene i en del år, inntil Agnes Fotland inviterte til samling i Sogndal i 2012. Siden har det vært holdt årlige samlinger i nettverket, som består av universitets- og høgskoleansatte med både vernepleiefaglig og sykepleiefaglig bakgrunn. 

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content