Vil begrense klimaendringer – med jussen som verktøy

Klimaet er i endring. Men har vi de rettslige virkemidlene på plass for å møte disse endringene? Og hvordan kan vi ved hjelp av jussen begrense og tilpasse oss klimaendringene?
Moe, Trude Haugseth
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Trude Haugseth Moe
Publisert: 23.05.17 14:30 Oppdatert: 23.05.17 14:45
Tromsø

Spørsmålene stilles av førsteamanuensis Elise Johansen ved KG Jebsen senter for havrett ved Det juridiske fakultetet på UiT. For å sette temaet på dagsorden, organiserer hun workshopen Natural Marine Resource Management in a Changing Climate 13.-14. juni på UiT i Tromsø, med presentasjoner fra kjente miljø- og havrettsforskere fra mange land.

Hvordan møte klimaendringene? 

Hvordan kan vi ved hjelp av lovverket begrense og tilpasse oss klimaendringene? spør Elise Johansen ved KG Jebsen-senter for havrett på Jurfak. Hun er snart aktuell som arrangør av en åpen workshop for et internasjonalt forskningssamarbeid om temaet. Bildet er fra et tidligere foredrag. Foto: Trude Haugseth Moe

– På grunn av varmere og surere hav, flytter flere fiskestammer seg lenger nord, til såkalt åpent hav. Hvem har da rett til å fiske? skal det være fritt fram for alle, eller skal man innføre nytt regelverk? eksemplifiserer en engasjert Johansen.

Og hva med at isen har smeltet så mye i Arktis at det nå i deler av året er åpne farvann mellom Europa og Asia via Arktis?

– Det gjør at naturen utsettes for mer farer og belastning, som for eksempel fra tung-olje fra skipsfart. Denne er forbudt i Antarktis, men ikke i Arktis, forteller Johansen, og fortsetter:

– Og hva med Paris-avtalen: hvilken virkning har den – når alle land har forpliktet seg til å kutte utslippene?

Kort sagt: hvordan skal man med lovverket møte og begrense klimaendringene? spør Johansen, som gleder seg stort til meningsutvekslinger med fagfeller fra mange forskjellige land.

Gode navn

På workshopen vil det være bidragsytere og deltakere både fra USA, Hellas, Finland, Canada og Nederland, i tillegg til norske forskere.

– Vi har fått veldig gode navn som skal komme og presentere, så vi er kjempefornøyde. Det blir presentasjoner av spennende temaer, alle knyttet til samme røde tråden: hvordan kan jussen bidra til å begrense og tilpasse seg klimaendringer.

Eksperter slår seg sammen

KG Jebsen-senter for havrett ved Det juridiske fakultet har slått seg sammen med Elisabeth Haub School of Law ved Pace University i New York for arrangere workshopen.

De er eksperter innen miljørett, og vi innen havrett, og nå møtes vi i dette felles prosjektet, forklarer Johansen.

Viktig med nettverk

Et av resultatene fra workshopen, vil bli flere publikasjoner innen temaet.

Det er viktig, men ikke hovedsaken, mener Johansen.

– I tillegg blir det masse rom til diskusjoner og til å bli kjent.  De er kjempeviktig å skape internasjonale nettverk mellom forskere; ikke bare for egne karrierer, men nettopp for å kunne samarbeide om slike globale problemstillinger, avslutter havrettsforskeren ved Jurfak, og oppfordrer alle som er interesserte i problemstillingene til å melde seg på workshopen. 

 

Moe, Trude Haugseth
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Trude Haugseth Moe
Publisert: 23.05.17 14:30 Oppdatert: 23.05.17 14:45
Tromsø
Vi anbefaler