Nytt fra omsorgsbiblioteket

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Emneredaktør og forsker Rita K. Klausen ved Senter for omsorgsforskning, nord har ansvar for emnet Brukermedvirkning i Omsorgsbiblioteket. Kunnskapsoppsummering i delemnet 'Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid' ble publisert online i 2016, og hun arbeider nå med kunnskapsoppsummeringen 'Brukermedvirkning i demensomsorgen'.

Kunnskapsoppsummeringene omfatter forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til kommunal helse- og omsorgstjeneste, og publiseres på omsorgsbiblioteket.no som er en del av helsebiblioteket.no.

Foreløpig er fire kunnskapsoppsummeringer publisert: Hverdagsrehabilitering, Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen, Legemidler og pasientsikkerhet og Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid.

Her  kan du lese et intervju med Rita K. Klausen, der hun utdyper noen av tankene hun har om brukermedvirkning.

På Twitter   #norgesarktiske