Åpner tidenes TINN ved UiT i Narvik

20.03.17 Espen Eidum

Aldri tidligere har Teknologifestivalen i Nord-Norge (TINN) hatt et så omfattende program. I morgen, tirsdag, åpnes den åttende festivalen i rekken ved UiT i Narvik.

For åttende gang arrangeres Teknologifestivalen i Nord-Norge. Vertskap første dag er UiT i Narvik. Bildet er fra fjorårets arrangement. 
TINN går over tre dager midt i Vinterfestuka. For å få en samlet satsing er tidligere TINN og Narvik Havns Samferdselskonferanse nå slått sammen til en konferanse. Narvik Havn og Narvikgården har gått inn som nye eiere i TINN AS. Dette gjør at «narvikmiljøet» samlet står bak årets TINN – og at den fyller hele tre dager med spennende foredrag.

Tre tema

Programmet for TINN 2017 vil hovedsak berøre de samme tematisk områdene som i 2016, nemlig Teknologi, energi samt samferdsel, logistikk og infrastruktur. Og årets TINN ønsker å belyse muligheter og utfordringer på disse områdene. 

Foredragsholderne er både nasjonale og regionale profiler på sine områder. De trekker opp hovedlinjene i utfordringene og mulighetene som bedrifter i Nord-Norge står ovenfor de kommende årene.

TINN skal være en plass hvor bedrifter skal kunne finne inspirasjon og nye muligheter for hvordan virksomheten kan utvikles, både hva gjelder forretningsområder og metodikk.

Dag 1 - 21.mars «TINN - Teknologi», Auditorium 6, UiT i Narvik

Konferansen vil handle om teknologi og vil dekke romvirksomhet, digitalisering og produksjonslogistikk for småbedrifter.

 

Dag 2 - 22.mars «TINN - Energi», Scandic Narvik

Her skal tema berøre energi med fokus på fornybar energi i nord, Vind, Småkraft samt energieffektivisering. Programkomite jobber med å få ferdigstille denne delen av konferansen.


Dag 3 - 23.mars «TINN - Samferdsel» - Rallardagene - Muligheter i nord

I år har Samferdselskonferansen slått sammen men TINN. Her skal Nasjonal Transportplan med fokus på nord belyses.  Hvordan kan en oppdelt nordnorsk region oppnå statlige prioritering, Norges vekstnæring - hvordan eksportere sjømat fra Nord­ Norge, Forsvaret Logistikk Transport Plan er blant temaer som diskuteres.

 

Nordnorsk knutepunkt

Teknologifestivalen i Nord-Norge ble etablert i 2007 med mål å være en arena og møteplass for å diskutere, hente erfaring og kunnskap relatert til konferanse temaene det aktuelle år. Seminarer med faglig innhold skal bidra til kompetanseutvikling hos deltakerne. Hovedmålet er å skape en møteplass for næring, FoU og offentlig virksomhet og dermed fremme bedriftsutvikling, innovasjon og kompetanseheving. Med dette ønsker man å skape et nordnorsk knutepunkt på områdene som tas opp.

 

 

 

 

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content