– Polarfronten har forsvunnet

24.01.17 Stig Brøndbo
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

I støyen som oppstod da Erna Solberg med et pennestrøk flyttet iskanten lengre nord og åpnet for mer oljeboring, forsvant polarfronten stille ut av offentlige dokumenter. Det forundrer samfunnsgeograf ved UiT, Berit Kristoffersen.

Berit Kristoffersen synes det er påfallende at det næringsrike havområdet omtalt som polarfronten forsvant ut av norske utredninger samtidig som det ble mye støy rundt flyttingen av iskanten. Foto: Stig Brøndbo

– I 2015 ble iskanten et politisk verktøy, ja nesten en politisk aktør. Samtidig som den norske regjeringen flyttet grensen 70 km og historisk langt nord, flyttet den kanadiske regjeringen grensen 200 km lenger sør, sier Berit Kristoffersen, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT Norges arktiske universitet.

Åpner for konflikt
Sammen med senterleder og professor i samfunnsgeografi fra Centre for Border Research ved Durham University i England, Phil Steinberg, begynte Kristoffersen å undersøke om det finnes noen universelt anerkjente definisjoner på hvor havet slutter og isen begynner. Svaret var nei.
– Det åpner for ulike definisjoner og politisk konflikt, mener Kristoffersen.

Forskjellig
I et fagpanel under årets Arctic Frontiers: The marginal ice Zone. Cross-cutting challenges which require interdisciplinary research, management and policy, skal Kristoffersen presentere en forskningsartikkel hun har skrevet sammen med professor Steinberg.
– Det er interessant å se hvordan og hvorfor Norge og Canada definerer iskanten forskjellig. Ett av funnene jeg vil trekke frem under Arctic Frontiers er hvordan polarfronten forsvant ut av offentlige utredninger og dokumenter samtidig som regjeringen flyttet iskanten. Hvor ble det av den? sier Kristoffersen.

Næringsrikt
Polarfronten i Arktis er havområdet hvor varmt atlantisk vann møter kaldt arktisk vann. Havområdet er næringsrikt og er ifølge Norsk polarinstitutt matfatet som gir grunnlaget for store sjøfuglbestander i nord.
– Polarfronten har samme status som iskanten, det vil si at man ikke skal bedrive oljevirksomhet der, sier Kristoffersen.
I panelet hun skal delta i er det akademikere og forskere fra Det norske vitenskapsakademi for polarforskning, Norsk polarinstitutt, Universitetet i Oslo, Greenpeace og UiT Norges arktiske universitet.
– Det kommer til å bli en nyttig meningsutveksling, med spennende faglige tilnærminger, mener Kristoffersen. 

På Twitter   #norgesarktiske