Et lite stykke Japan – i Alta

Visste du at japanske og norske fjell har mye til felles? Så mye at studenter kommer helt fra Japan til Alta for å lære om arktisk og alpin planteøkologi.

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 14.09.16 23:00 Oppdatert: 09.07.20 09:04

Lauri Kalervo Oksanen sammen med noen av studentene på feltkurset.
Lauri Kalervo Oksanen sammen med noen av studentene på feltkurset. Foto: Tommy Hansen

– Det er veldig interessant for studentene å se likhetene mellom Japan og Norge, og at det ikke bare er én måte å gjøre ting på. De lærer mye av det og knytter kontakter, sier professor i arktisk og marin biologi ved UiT, Elisabeth Cooper.  

Elisabeth Cooper har reist mye i Japan og gjort mye for samarbeidet mellom universiteter der og UiT.
Elisabeth Cooper har reist mye i Japan og gjort mye for samarbeidet mellom universiteter der og UiT. Foto: Privat

I forrige uke arrangerte hun et åtte dager langt feltkurs i nærheten av Alta, og med seg hadde hun fire masterstudenter fra UiT og fire masterstudenter og en lærer fra Japan. Sent tirsdag kveld for to uker siden landet de japanske studentene på flyplassen i Alta, etter å ha fløyet de mange milene fra hjemlandet. Dagen etter var de i sving med feltkurs.

– De japanske studentene kommer fra hvert sitt universitet og har hatt samme opplegg som studentene ved UiT i forkant av kurset på sine hjemuniversiteter. Vi har hatt mye kontakt per epost, smiler Cooper.

Beiting og vegetasjon
Masterkurset handler om arktisk og alpin planteøkologi, med eksempler fra Storekorsnes og Jotka. Studentene har blant annet sett på vegetasjonstyper, tatt prøver og blitt kjent med eksperimentene til UiT-professor Lauri Kalervo Oksanen, som har forsket i området i mange år.

– Han ser blant annet på hvilke dyr som beiter på hvilke planter. I Jotka er det et område der mange reinsdyr kommer forbi samtidig hvert år, når de flyttes fra sommerbeite til vinterbeite. Oksanen studerer hva det gjør med vegetasjonen å ha et så stort press på et område for en kort periode, forklarer Cooper. 

Se intervju med Oksanen her: 

Studentene er også innom temaer som klimapåvirkning, geologi, hva som bestemmer at trær kan vokse, påvirkning av klimaendringer, menneskets påvirkning og forvaltning og politikk.

– I tillegg har studentene selv fortalt om sin kultur fra der de kommer fra. Det er viktig å ha mulighet til å treffe folk fra andre land. I Japan er det ikke så vanlig å studere i utlandet, sier Cooper.

Lauri Oksanen forklarer hvor gruppa skal gå.
Lauri Oksanen forklarer hvor gruppa skal gå. Foto: Tommy Hansen

Et godt samarbeid
Feltkurset er laget spesielt for samarbeidet mellom UiT og de japanske universitetene, som er blitt til takket være en avtale med det japanske polarinstituttet.

– Prosjektet heter JANATEX og er finansiert av Senter for Internasjonalisering av Utdanning som betaler for kurset og de japanske studentenes reiser til Norge. Det japanske systemet er annerledes og mer byråkratisk enn det norske, så det er veldig bra at dette kurset er akseptert av det japanske systemet, sier Cooper. 

Hun har selv drevet med forskning i Japan og har kontakt med japanske forskere. Hun har tidligere organisert felles kurs på Svalbard. 

 JANATEX-prosjektet holder også norsk-japanske studentseminarer i arktisk-alpin planteøkologi, og i 2015 dro seks lærere og studenter fra Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT til Tokyo for å holde et faglig seminar med japanske studenter. Dessuten har en japansk stipendiat vært på Svalbard i tre måneder for å bidra til Coopers forskningsprosjekt.

Muligheter for utveksling
UiT har også en femårig samarbeidsavtale med universitetet i Toyama, som ble undertegnet i fjor. 

– Universitetet i Toyama ligger mellom Japanhavet og de japanske alpene. Mye av forskningsfokuset er sammenfallende med de vi har ved UiT, innen for eksempel fiskeri, marine ressurser og arktisk og alpin økologi. Avtalen med UiT innebærer utveksling av studenter og ansatte, uansett fagdisiplin, over hele universitetet, sier Cooper. 

Dermed har studenter og forskere ved UiT mulighet til å ta ett eller flere semestre ved det japanske universitetet eller ha et forskningsopphold der, uten å måtte betale avgift.

– Mange vet kanskje ikke at den muligheten finnes. De som er interessert kan ta kontakt med det internasjonale kontoret, sier Cooper.

Se video fra feltkurset her: 

Store muligheter 
Det ligger også an til et mer utstrakt samarbeid med Japan i framtida. I mai besøkte professor Toshiaku Komatsu fra Tokyo University of Marine Science UiT, for å diskutere mulighetene for samarbeid om studentutveksling innenfor blant annet ingeniør- og fiskerifag.

Les også: Japan: Trekker studenter inn i ”hot science”

Møte med  Internasjonalt kontor ved Hokkaido University fra besøket i Sapporo. Fra UiT stilte seniorrådgiver Tor-Arne Jenssen og rådgiver Astrid Brokke.
Møte med Internasjonalt kontor ved Hokkaido University fra besøket i Sapporo. Fra UiT stilte seniorrådgiver Tor-Arne Jenssen og rådgiver Astrid Brokke. Foto: UiT

Den 2. og 3. juni ble  Japan-Norway Arctic Science and Innovation Week arrangert  i Tokyo av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Innovasjon Norge.  UiT deltok med en stor delegasjon av faglig og administrativt ansatte samt fire studenter. I løpet av uka i Tokyo var det flere side-events.

– I år ble dessuten Young Scientists Forum lansert som møtearena for norske og japanske studenter på master- og PhD-nivå. UiT-studentene Johan Birkeland, Eirik Eriksen Heen, Kjersti Irina Rosanoff Aronsen og Oda Andersen Nyborg fikk reisestøtte fra Forskningsrådet for å presenterte prosjektene sine, forteller rådgiver ved seksjon for internasjonalisering av studier ved UiT, Astrid Brokke.

I forkant av arrangementet i Tokyo organiserte SIU institusjonsbesøk ved Hokkaido University. UiT deltok i Sapporo med flere faglig og administrativt ansatte for å utvide og formalisere samarbeidet med dette nordlige universitetet, som allerede er partner gjennom det arktiske universitetsnettverket.

Johan Birkeland og Eirik Eriksen Heen deltok med presentasjon på Young Scientist's Forum i Japan i juni. Det samme gjorde Kjersti Irina Rosanoff Aronsen og Oda Andersen Nyborg. Her sammen med veileder Rasmus Gjeldsø Bertelsen.
Johan Birkeland og Eirik Eriksen Heen deltok med presentasjon på Young Scientists Forum i Japan i juni. Det samme gjorde Kjersti Irina Rosanoff Aronsen og Oda Andersen Nyborg. Her sammen med veileder Rasmus Gjedssø Bertelsen. Foto: UiT

– UiT hadde egne møter om samarbeid med Hokkaido University om bygg/ingeniør og økonomifag. I Tokyo hadde UiT møter med Waseda University om økonomifag, Toyo University om jus og SV-fag, Kobe University om jus og Tokyo University of Marine Sciences and Engineering om nautikk. Waseda University kom på gjenvisitt til Tromsø to uker etter for å fortsette samtalene om et nærmere samarbeid innenfor økonomifagene, sier Brokke.

Les også: Regjeringen vil styrke samarbeidet med Japan

Vi anbefaler