Norske barn på verdenstoppen i diabetes type 1

13.09.16 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Norske barn er i verdenstoppen når det gjelder nye tilfeller av diabetes type 1. Nå bruker diabetessykepleierne SMS og Facebook for å kommunisere med dem.

Gutt sjekker blodsukkeret sitt
Unger med diabetes type 1 blir fult tett opp  av diabetessykepleiere. Hovedfokuset deres er å tilrettelegge slik at barna får en mest mulig normal hverdag.
Foto: www.colourbox.com

Stadig nye virkemidler blir brukt for å følge opp og støtte barn med diabetes type 1. Det viser en undersøkelse gjort av universitetslektorene Ingrid Waldahl og Vibeke Lauritzen ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

– Diabetessykepleierne i Norge tar et stort personlig ansvar for pasientene sine. De er tilgjengelig på SMS og Facebook for å støtte barna og avlaste bekymrede foreldre, forteller Vibeke Lauritzen.

Individuell behandling

I undersøkelsen ble diabetessykepleiere fra rundt om i Norge spurt om hvordan de følger opp sine pasienter.

Svaret var det samme, uansett hvilken region sykepleierne kom fra: diabetessykepleierne har et stort fokus på pasientenes hverdagslige problemer.

– De har et stort fokus på individuell behandling – hvordan skape en best mulig hverdag for barnet som skal på skolen og på overnattingsbesøk. Spesielt ungdomstiden er en vanskelig periode, og hverdagsproblematikken prioriteres av sykepleierne, sier Waldhal.

Barnepasienter lever i nuet

Lauritsen og Waldahl er ikke overrasket over at hverdagen er det store fokuset til diabetessykepleierne, selv om det er et annet mål som er satt fra helsemyndighetene.

– Målet er å få langtidsblodsukkeret til diabetespasientene ned på en nivå som kan forhindre langtidskomplikasjoner, men det er vanskelig å få en 11-åring til å tenke fremover. Barnas og familienes fokus er ofte her og nå, det å ikke være annerledes og skille seg ut, selv om de må sette insulinsprøyte på skolen, eksemplifiserer Lauritzen.

Måloppnåelsen var derfor på kun 18 prosent i 2012, men dette har blitt forbedret de siste årene. Flere barneavdelinger hadde de beste resultatene i 2014.

– Sekundærverdien ved å møte hver pasient og familie individuelt, kan være at blodsukkerverdiene bedrer seg, sier Lauritzen, og legger til at det er relativt få diabetessykepleiere som jobber med barn i Norge, men at pasientgruppen stadig blir større. Diabetessykepleierne strekker seg dermed langt for å samarbeider tett med barnas foreldre.

– Det er Norge og Finland som er helt i verdenstoppen når det gjelder nye tilfeller av diabetes type 1, og debuten er i tidlig alder, opplyser Waldahl.

Komplisert sykdom

Hun forteller at diabetes type 1 er en kronisk sykdom som ikke skyldes levevaner.

Den oppstår ved at kroppens immunsystem oppfatter de insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen som fremmedelementer og ødelegger dem.

Ifølge Diabetesforbundet er opplæring og kunnskap om egen sykdom en forutsetning for god egenomsorg. Men å oppnå en god diabeteskontroll kan ta tid – alt kan ikke læres på en gang.

Alle med diabetes type 1 er avhengig av å tilføre kroppen insulin via sprøyte eller pumpe, og det er pasienten selv som må ta det daglige ansvaret for dette – noe som er utfordrende ettersom blodsukkeret påvirkes av mange ulike faktorer.

Visste du at....

.... diabetesstudien til Ingrid Waldahl og Vibeke Lauritzen vakte oppsikt da de i sommer var på en europeisk sykepleierkongress i Portugal tidligere i sommer? Da vant de for beste poster etter å ha blitt evaluert for innhold, nytteverdi og utseende.
På Twitter   #norgesarktiske