Blir medlem i vitenskapsakademiet

Professor i språkvitenskap Marit Westergaard blir nytt medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. I mars ble UiT sitt språkvitenskapelige miljø rangert blant de beste i verden.
Brøndbo, Stig
Publisert: 13.04.16 10:00 Oppdatert: 18.04.16 15:16

I mars i år ble det språkvitenskapelige miljøet ved UiT Norges arktiske universitet rangert blant de beste i verden. Nå blir professor i språkvitenskap Marit Westergaard nytt medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Stig Brøndbo

– Det er en stor ære å bli foreslått som medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi. Det er også en anerkjennelse av det gode lingvistikkmiljøet vi har ved UiT, og det arbeidet som har vært gjort over mange år innenfor språktilegnelse, sier Marit Westergaard.

 

Eliteliste

I mars i år kom det språkvitenskapelige miljøet ved UiT Norges arktiske universitet med på en ny verdensomfattende ranking som plasserer fagmiljøet i elitedivisjonen. Marit Westergaard har vært professor i språkvitenskap ved UiT siden 2009, og er dessuten Professor 2 ved NTNU. Hun var leder av Senter for fremragende forskning innen teoretisk lingvistikk (CASTL) i fire år, fra 2009 til 2012, og leder nå forskningsgruppen LAVA (Language Acquisition, Variation & Attrition).

 

Foreslått

For å bli medlem i det snart 160 år gamle akademiet, må det først bli en ledig plass gjennom at et eksisterende medlem fyller 70 år eller dør. Deretter må du bli foreslått av flere eksisterende medlemmer, for så å bli godkjent og valgt inn.

Ved årsskiftet var det 883 medlemmer i Det norske Videnskaps-Akademi (DNVA), innvalg av nye medlemmer skjer en gang i året og 3. mai reiser professoren i engelsk språkvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet til Oslo for å bli en av 33 nye medlemmer.

DNVA ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer.

 

15 fra UiT

Andre medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi ved UiT Norges arktiske universitet:

Blix, Arnoldus Schytte: Institutt for arktisk og marin biologi, Arktisk biologibygget

Bouvrie, Synnøve des:  Institutt for kultur, litteratur og språkvitenskap

Bull, Tove: Institutt for kultur og litteratur, og språkvitenskap. Bull sitter i styret i akademiet.

Egeberg, Erik H.: Institutt for kultur og litteratur og språkvitenskap

Fulsås, Narve: Institutt for historie og religionsvitenskap

Hansen, Lars Ivar: Institutt for historie og religionsvitenskap

Haugli, Trude: Det juridiske fakultet

Havnes, Ove: Institutt for fysikk og teknologi.

Hellesnes, Jon: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ims, Rolf Anker: Institutt for arktisk og marin biologi

Niemi, Einar A.: Institutt for historie og religionsvitenskap

Olsen, Bjørnar: Institutt for arkeologi og sosialantropologi

Olsvik, Ørjan: Institutt for medisinsk biologi

Ruud, Kenneth: Institutt for kjemi

Seljelid, Rolf: Institutt for medisinsk biologi

Brøndbo, Stig
Publisert: 13.04.16 10:00 Oppdatert: 18.04.16 15:16
Vi anbefaler