Innsats for flyktninger: nye selvhjelpsfoldere

12.04.16 Håkon Fottland

RVTS har laget nye foldere for flyktninger og de som jobber med flyktninger, på mange språk.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) gjør mye arbeid på temaet Flyktninger og helse:

Flyktninger og asylsøkere er en sammensatt gruppe. Utfordringene som den enkelte har krever ofte kompetanse utover ett fagområde.

Nå har RVTS Midt har laget nye selvhjelpsfoldere for flyktninger og folk som jobber med flyktninger med overskrifer:

Informasjonen er oversatt til en rekke språk.

På Twitter   #norgesarktiske