Kulturmøte – miljøarbeid i praksis

25.02.16 Nilsen, Kjetil
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

- Ideen er å få kjenne litt på etnosentrismen i oss og lære noe om kultursensitivitet og kulturforståelse.

Førstelektor Gunn-Tove Minde er en av de emneansvarlige for Likeverd og deltakelse for studentene som går siste året på vernepleierutdanningen. I dag står Friluftsliv på timeplanen, med Folkeparken i Harstad som læringsarena.

Studentene på det desentraliserte deltidskullet som til vanlig følger utdanningen i Tromsø, har tatt turen ned til Harstad, og skal ha ansvar for tilrettelegging av en friluftsdag for 34 unge asylsøkere fra et mottak i Kvæfjord.   

Afghanske ungdommer varmer seg ved bålet i Folkeparken

  

- Vi fra utdanningen har lagt rammene for dagen. Det vil si; vi har ordnet avtale med mottaket og ivaretatt en del logistiske ting, mens studentene har fått ansvar for å legge planer for innholdet i dagen. Hvilke aktiviteter vil de legge opp til? Hva passer for målgruppen? Hvilke land kommer ungdommene fra? Hva med bespisning – type mat, etc …? For å hjelpe seg i planleggingsarbeidet måtte de innhente informasjon fra mottaket, sier Minde.

Studentene valgte å tilrettelegge 6 ulike friluftsaktiviteter for de unge asylsøkerne: 

- Aking 

- Actionpainting 
- Lassokasting på reingevir
- Hinderløype i snødekt krattskog
- Isfiske
- Historiefortelling i lavvo

For studentene ble dagen en øvelse i å planlegge og tilrettelegge miljøtiltak, der de fikk nytte av mye av det de har lært gjennom hele utdanningen til nå. – Slik fikk de testet faget i praksis, sier Minde.

– Samtidig ble det et møte mellom kulturer, der studentene og asylsøkerne fikk snakket sammen og lært litt av hverandre. I lavvoen fikk de bl.a. høre litt om den samiske minoritetskulturen og tradisjoner som er bevart. For integreringen er det aktuelt – noe av sitt eget skal de beholde, samtidig som de tilpasser seg det norske, avslutter Gunn-Tove Minde ved avdeling Vernepleie.  

På Twitter   #norgesarktiske