Næringslivsdagen Nord 2015: - Mulighet til å knytte kontakt med næringslivet

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

For en uke siden deltok tolv studenter fra UiT på Næringslivsdagen Nord 2015.

Næringslivsdagen Nord 2015 ble arrangert på The Edge i Tromsø den 26.november og tolv studenter ble trukket ut for å representere UiT på konferansen.

Dagen ble startet med en mentorfrokost mellom studentene og aktører fra næringslivet. Fra næringslivet var Innovasjon Norge, Tromsø kommune, KPMG, Sparebanken 1 Nord-Norge og Norinnova representert. I løpet av frokosten fikk studentene og mentorene  muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og mentorene delte råd og erfaringer om karriere og overgangen til arbeidslivet. Studentene ble også bedre kjent med de ulike virksomhetene som var representert. 

I løpet av konferansedagen fikk studentene muligheten til å høre blant annet statssekretær Paul Chaffey, artist og låtskriver Espen Lind og direktør ved Nordic Innovation House Gro Eirin Dyrnes snakke om årets tre konferansetemaer digitalisering, merkevarebygging og forretningsutvikling.

Les mer om Næringslivsdagen Nord her. 

Årets studentdeltakere

Elise-Margrethe Hansen Modell

Masterprogram i organisasjon og ledelse, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

«Gjennom oppgavesamarbeid eller internship styrker vi verdiskapingen i nord, og studenter får delta i videreutviklingen av det etablerte samtidig som de får knyttet kontakter som øker sjansen for at de bosetter seg i nord etter endt studie. Et slikt engasjement, som går begge veier, vil kunne bidra til økt vekst i nord.»

Reneé Kristin Hagen

Masterprogram i Spesialpedagogikk, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

«Ved å benytte telemedisin vil vi innenfor mitt fagfelt kunne modernisere, effektivisere og utvikle nordnorske bedrifter. Selv ønsker jeg å være tidlig ute på området og være med på utviklingen i startfasen, for å følge opp og kunne bidra på feltet.».

 Øyvind Strøm Kleven

Masterprogram i økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen

«Jeg tror næringslivet, i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, i større grad må involvere studentene tidligere. Studentene kan være en ressurs for næringslivet allerede i sitt første studieår. Målet må være å beholde flere kloke hoder her i nord.»

Karoline Bjørklund Hauan

Lektorutdanningen 8.-13. trinn, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

«Næringslivet legger kompetanse- og erfaringsgrunnlaget, mens studentene tilfører nyskapning, entreprenørielle stimulanser og idéer. For å bli en vekstbedrift må man satse på studenter som er innovativrike og som tørr å tenke nytt. En slik løsning mener jeg vil gi vekst i nord.»

Stian Jensen

Masterprogram i rettsvitenskap, det juridiske fakultet

«Det nordnorske næringslivet har en utømmelig kunnskapskilde hos studenter i utdanningsinstitusjoner som bare venter på å kunne bidra.»

Magnar Bjørgve

Masterprogram i matematikk, Institutt for matematikk og statistikk

«Et samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv der studenter fungerer som et bindeledd vil gagne næringslivet med ny kunnskap, samtidig bidrar det til at studenter knytter kontakter i nordnorsk næringsliv som senere kan bringe arbeidskraft til regionen i form av nyutdannede studenter.»

Ardi Bankerud

Masterprogram i rettsvitenskap, det juridiske fakultet

«Gjennom å utvikle gode samhandlingsarenaer og møteplasser, hvor en også tilrettelegger for samspill på tvers av fagmiljøer og profesjoner, vil man kunne etablere sterkere relasjoner mellom utdanning og næringsliv.»

Siri Amundsen

Masterprogram i økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen

«Jeg skulle ønske det det var en lavere terskel for kontakt mellom bedrifter og studenter ved UiT. Et forslag for å oppnå dette er å lage en «oppgaveplattform» hvor studenter tidlige kan skape nettverk gjennom virkelige case fra næringslivet.»

Liv Margrethe Hansen

Masterprogram i rettsvitenskap, det juridiske fakultet og markedssjef i Halvors Tradisjonsfisk AS

«Det skal være en verdi i seg selv å være en bedrift i og fra Nord-Norge. Vi må sørge for at kunder og klienter assosierer en nord-norsk bedrift meg en pålitelig, kunnskapsrik og iderik bedrift. En bedrift som tilpasser seg og bringer nye ting til bordet.»

Elisabeth Pettersen

Bachelorprogram i psykologi, Institutt for psykologi

”Jeg tror at for å legge til rette for innovasjon i næringslivet, er det viktig med et nært samarbeid mellom høyere utdanning, forskning og næringsliv. Studentene har med sine få erfaringer og nye, friske øyne, mulighet til å se problemstillinger fra et annet ståsted, noe som kan gagne både nye og etablerte bedrifter i å tenke nytt.”

Madeleine Leitvoll

Masterprogram i økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen

«Det finnes mange studenter ved UiT som er engasjerte, initiativrike og kan representere billig arbeidskraft for bedrifter i startgropen. Dette kan helt klart bli en vinn-vinn situasjon for både studenter og gründerbedrifter.»

 

Sigrid Schaller Tunby

Bachelorgrad i ledelse, innovasjon og marked. Tar nå enkeltemner i økonomi, jus og tysk

«Det er på tide å bygge bro mellom akademia og næringslivet. Man må gi studenter et realistisk bilde av hva som venter dem etter studiene. All den tid friksjoner i arbeidsmarkedet består, burde slik politikk være selvsagt. Gjennom internships/studentjobber kan bedrifter knytte seg til den viktige arbeidskraften allerede når man er under utdanning. Det lønner seg, på kort og lang sikt.»

 

På Twitter   #norgesarktiske