Delta på Samesymposium i Tromsø 2.-3.2.2016

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

UiT Norges arktiske universitet, Samisk høgskole og Giellagas-instituttet ved Oulu universitet inviterer alle forskere og studenter i samisk språk og litteratur til å delta på forsknings- og veiledningssymposiet som arrangeres ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø 2.–3.2.2016.

Det er blitt arrangert felles samesymposier siden 1993 og formålet med symposiene er å samle forskere og phd- og masterstudenter i samisk språk og litteratur fra hele området.

Hanna Outakoski og Veli-Pekka Lehtola er invitert til å forelese på symposiet.

Dersom du ønsker å legge frem ditt forskningsprosjekt på symposiet, ber vi deg om å sende et sammendrag på maksimalt en side til samesymposia2016@list.uit.no før 11. november 2015. Lengden på innleggene er 20 minutter + 10 minutter diskusjon.

Påmeldingsfrist til symposiet er 1.12.2015 dersom man ønsker hotell, og 12.1.2016 dersom man ikke har behov for hotell.

Arbeidsspråk på symposiet er alle de samiske språkene. Velkommen!

Mer informasjon om symposiet, registrering og program finnes på symposiets nettside http://site.uit.no/samesymposia/.

På Twitter   #norgesarktiske