Utlysning av 6 nye VRI "Professor II"


UiT Norges arktiske universitet og VRI Troms samarbeider om en støtteordning for forskermobilitet, “Professor II fra næringsliv”. Midlene skal brukes til å engasjere en fagperson fra næringslivet til UiTs fagmiljøer, fortrinnsvis innenfor VRI Troms’ satsingsområder: maritim- og petroleumsrelatert leverandørindustri og reiseliv.

På Twitter   #norgesarktiske