Gleder seg til praksis med lærermastere

Rektorene ved de nye universitetsskolene i Alta ser fram å bli faglig utfordret av masterstudenter i praksis. Studentene gleder seg over et tettere samarbeid mellom praksisskolene og lærerutdanningen.
Brøndbo, Stig
Publisert: 26.08.15 00:00 Oppdatert: 26.08.15 22:32

UiT Norges arktiske universitet og Alta kommune har inngått et samarbeid om et tettere samarbeid gjennom to universitetsskoler i Alta. F.v instituttleder ved ILP Odd Arne Thunberg, Gakori-rektor Unni Tollefsrud, universitetsskolekoordinator Lisbeth Arntzen, kommunalleder Mads Stian Hansen og rektor ved Elvebakken universitetsskole, Rune Glad. Foto: Stig Brøndbo

– Som skole blir det veldig bra at vi får noen utenfra som skal å forske på det vi driver med. Masterstudentene kan se på oss med et litt annet perspektiv enn det vi gjør selv, og jeg håper at de vil utfordre oss faglig, sier rektor ved Gakori skole i Alta, Unni Tollefsrud. Skolen hennes har hatt praksisstudenter i mange år allerede, men rektoren mener at det har vært litt for tette skott mellom lærerutdanningen og praksisfeltet.

– Som universitetsskole blir vi enda tettere knyttet opp mot innholdet i lærerutdanningen og kan være med på å forme både studentene og praksisoppholdet enda mer, sier Tollefsrud.

– Jeg håper at studentene vil utfordre oss faglig, sier rektor ved Gakori universitetsskole i Alta, Unni Tollefsrud. Foto: Stig Brøndbo

 

Bedre skole

– Jeg ser veldig fram til at studentene skal forske på oss. Vi trenger at det er flere i skolen som stiller spørsmål ved det vi holder på med. Svarene kan gjøre oss til en bedre skole, mener rektor ved Elvebakken universitetsskole, Rune Glad. Da universitetsskolene ble presentert for lærerstudentene ved UiT Norges arktiske universitet i Alta onsdag, sa Glad at han har en visjon om et samarbeid hvor studentene føler at de møter åpne dører hos dem.

Det er studentene på master i lærerutdanning 1.-7.trinn veldig glad for.

– Et tettere samarbeid mellom praksisskolene og universitetet vil være veldig bra for både praksislærerne og oss som studenter, mener andreårsstudent Åse Østvold.

 

Større ansvar

–Vi trenger at det er flere i skolen som stiller spørsmål ved det vi holder på med. Svarene kan gjøre oss til en bedre skole, mener rektor ved Elvebakken universitetsskole, Rune Glad. Foto: Stig Brøndbo

Ved UiT i Tromsø har Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) hatt et tett samarbeid med universitetsskoler i fem år allerede. Masterutdanningen krevde en ny og mer strukturert praksis med større fokus på profesjon, og for å få dette til var det behov for et tettere samarbeid mellom universitet og praksisskolene.

– På samme måte som det er en faglig utvikling gjennom hele masterløpet, har vi i samarbeid med universitetsskolene fått på plass en faglig progresjon også i selve praksisen, sier instituttleder ved ILP, Odd Arne Thunberg. I Alta vil de bygge på erfaringene fra Tromsø.

– Men sammen med universitetsskolene skal vi lage vår egen universitetsskolemodell tilpasset Alta, sier koordinator for universitetsskolene i Alta, Lisbeth Arntzen.

Utvider neste år

Arbeidet med å få på plass universitetsskoleordningen har tatt to år.

– Det er helt avgjørende for Finnmark sin framtid at vi har en god lærerutdanning i Alta, sier Mads Stian Hansen, kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta kommune. Han er veldig glad for at UiT i Alta tilbyr lærermasteren for 1.-7. trinn, og da han ønsket nye lærerstudenter velkommen til Alta onsdag sa han at om de blir i byen etter endt utdanning, så vil kommunen gladelig betale den ekstra lønnen som følger med masterutdanningen.

 

Alle fikk jobb

– Det er helt avgjørende for Finnmark sin framtid at vi har en god lærerutdanning i Alta, sier Mads Stian Hansen, kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta kommune. Foto: Stig Brøndbo

Da Norges første kull med masterlærere ble ferdig ved UiT i vår, stod rektorene i kø for å ansette dem.

– Vi ser stor forskjell på masterstudentene og lærerstudentene som har vært hos oss tidligere. Masterstudentene er mer motivert, mer fokusert, mer engasjert og ikke minst – faglig mye flinkere enn tidligere praksisstudenter, sa Grete Ollila. Hun ansatte tre masterlærere i vår, og skulle gjerne hatt enda flere ved Storelva skole. Ved skolestart nå i august viste det seg at alle de nyutdannede masterlærerne har fått seg jobb, mange kunne velge mellom flere jobber.

 

Gleder seg

– Jeg gleder meg veldig til å komme ut i praksis, sier Rudi Letzing, som startet på sin lærermaster denne uken. Han er glad for at praksisen blir ved universitetsskoler, og tenker at et tett samarbeid mellom skolen og lærerutdanningen er en kvalitetssikring av praksisoppholdet. Studentkollega Tonny Larsen er enig. Han har jobbet som vikarlærer i skolen i halvannet år og gleder seg til å se hvordan de jobber ved andre skoler.

God søkning

Studentene Rudi Letzing, Åse Østvold og Tonny Larsen er svært glad for at Alta kommune har fått to universitetsskoler. Det vil gjøre praksisen bedre, mener de. Foto: Stig Brøndbo

Ved semesterstart i år er det sju flere masterstudenter på førsteåret sammenlignet med fjoråret.

– Neste år starter vi en lærermaster for 5.-10.-trinnet i Alta. Da ønsker vi å knytte til oss flere universitetsskoler, sier instituttleder Odd Arne Thunberg. 

Vi anbefaler