Besøk fra Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina

26.08.15 Kai Mortensen

Institutt for geologi ved UiT Norges arktiske universitet har i disse dager hatt besøk av en gruppe av lærere og studenter fra Institutt for geologi ved Taras Shevchenko National University of Kyiv (TSNU), Ukraina.

Besøket er et ledd i oppbygging av et tettere samarbeid mellom begge instituttene innenfor undervisning og felles forskningsprosjekter. Gruppen fra TSNU har bl.a. vært på en geologisk ekskursjon i Finnmark og i Tromsø området ledet at Ph.D. student Yulia Mun.

I september skal en delegasjon fra UiT og Institutt for geologi besøke TSNU for å videre utvikle samarbeid mellom begge institusjonene. Besøkene gjennomføres med støtte fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU; www.siu.no).Instituttleder Matthias Forwick (nr. to fra venstre) ønsket gruppen fra Taras Shevchenko National University of Kyiv velkommen utenfor Institutt for geologi før de dro til en geologisk ekskursjon i Finnmark og Tromsø området ledet av Ph.D. student Yulia Mun (til venstre).
Foto: Kai Mortensen

På Twitter   #norgesarktiske