Adobe CC pakken ikke lengre kostnadsfritt tilgjengelig for ansatte

22.07.15 Einar Fagertun

English text below.

Det er nå avklart at Adobe CC ikke lenger vil være kostnadsfritt tilgjengelig for ansatte. Lisensen må bestilles gjennom UiT sin bestillingsweb og kostnaden belastes brukers institutt/fakultet (ved internfakturering). Prisen for hele Adobe CC pakken er 2.115,- per år. Enkeltprogram koster 1.020,- per år.

Nedgradere til Adobe CS6

En har mulighet til å gå tilbake til Adobe CS6, som fremdeles kan brukes uten kostnad. Send en epost til orakel@uit.no og be om få å hele eller deler av CS6-pakken installert på din maskin. Husk å ta med hostname på maskinen (se oppe til høyre på skrivebordsbakgrunnen).

Merk at det ikke nødvendigvis er helt problemfritt å nedgradere prosjektene dine til bruk i CS6. Sjekk først på denne siden og se hva du eventuelt må gjøre for å kunne jobbe videre med prosjektet i forrige versjon.

30 dagers prøvelisens

Dersom du trenger midlertidig tilgang til Adobe CC kan du opprette et 30-dagers prøveabonnement. Se her hvordan.


English

Unfortunately, Adobe CC will no longer be available to employees free of charge. There is now an annual fee of 2.115,- for the entire package and 1.020,- for single programs. You may, in agreement with your superior and/or office manager, order the licence from uit.no/bestillingsweb, and your department will be charged accordingly.

Reverting to CS6

You may revert to Adobe CS6, the previous version of the Adobe suite, free of charge. Send an email to orakel@uit.no and let us know whether you want a certain program or the whole CS6 package. Please include the hostname of your computer (see upper right corner of desktop background).

Please be advised that you may need to take some steps to make your CC project work with CS6. See this site for details.

30 day trial license

If you need temporary access to Adobe CC, you can create a 30-day trail, see here how.

På Twitter   #norgesarktiske