Fullførte kjemisk syntese som startet for 20 år siden

Kjemiker Alexandre Descomps har syntetisert 3 molekyler som aldri har vært lagd tidligere.
Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 17.07.15 10:45 Oppdatert: 10.08.15 13:51

Naturens egne byggesteiner, atomer, finnes alene eller kombinert i små og store molekyler som kan løse prosesser i naturen på optimalt vis, men i noen tilfeller kan "human touch" tilføre nye og spennende egenskaper i fremstillingen av nye medisiner og stoffer til industriell anvendelse.

Tårefremkallende stoffer

Oppgaven til Alexandre Descombs presenterer syntesen av tre molekyler som aldri har vært lagd tidligere: 1-bromobut-3-en-2-one (1), 1,3-dibromobut-3-en-2-one (2) og 1-bromobut-3-yn-2-one (3)

I sitt doktorgradsarbeid presenterer Descomps en syntese av tre molekyler, ulike bromketoner, som hver består av 10-11 atomer. De har aldri blitt rapportert i publikasjoner og forekommer ikke naturlig. På grunn av sine kjemiske egenskaper er de ustabile og ganske vanskelig å håndtere, da de er kraftig tårefremkallende – såkalte lacrimogener. De kan også lett brytes ned og reagerer lett med luft. De er spesielt interessante fordi de kan brukes som komponenter i syntese av store biologiske molekyler.

 

Bakgrunnen for hans oppgave var et arbeid startet av hans veileder Rolf Carlson for 20 år siden. Carlson ville teste om bromketonene var for ustabile til at det lot seg gjøre å syntetisere dem og om man kunne korte ned på antall reaksjoner for å komme frem til det endelige resultatet.

Alexandre Pierre Descomps er fra Frankrike hvor han også tok sin bachelor i fysikk. Han har en master i organisk kjemi fra UiT- Norges arktiske universitet før han fullførte en doktorgrad ved samme sted.

 

Forbedret metode for syntese av nye molekyler

Descomps kom i mål med syntese av 3 molekyler som ikke før har vært produsert og har i tillegg arbeidet med optimalisering av en generell metode for å oppnå bedre og raskere resultater med nye kjemiske reaksjoner. Han har utviklet et matematisk verktøy som skal hjelpe kjemikere å planlegge f. eks hvilken temperatur og reaksjonstid som bør brukes når nye og lite utprøvde reaksjoner skal testes.

 Descomps forsvarte sin avhandling 17.juni 2015. Tittel på oppgaven var: “Practical synthetic methods for three unstable, unsaturated bromomethyl ketones, and on the use of near-orthogonal experiments for synthetic exploration “

Veiledere var Rolf Carlson og Tore Lejon ved institutt for kjemi.

Les mer:

Practical synthetic methods for three unstable, unsaturated bromomethyl ketones, and on the use of near-orthogonal experiments for synthetic exploration.

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 17.07.15 10:45 Oppdatert: 10.08.15 13:51
Vi anbefaler