Mestrer type-2 diabetes ved hjelp av mobil “app”

18.03.14 Vibeke Os
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Helseteknologi for mobiltelefoner har for lengst gjort sitt inntog blant det norske folk, men hva skal til for at app’en skal bidra til økt mestring av egen sykdom?

Naoe Tartara har vært med på å utvikle en mobil-app som skal hjelpe mennesker med type-2 diabetes i sin håndtering av sykdommen. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Tester mobil helseteknologi

På verdensbasis er 8.3% av den voksne befolkningen rammet av diabetes, og 9 av 10 med diabetes har type 2-diabetes. I tråd med utbredelsen av mobiltelefoner har antall applikasjoner der mobil helseteknologi brukes som en del av mestringstilbudet økt i de siste årene. Men effekten av slike mobile applikasjoner er ikke godt dokumentert. Doktorgradsstipendiat Naoe Tartara har sett nærmere på hvordan mobil helseteknologi kan utvikles og om brukerne av verktøyet er fornøyde.


Mestring av egen sykdom

Selv om mange mobile selvhjelpsverktøy er tatt i bruk for ulike sykdommer, er det likevel få studier som viser hvordan og hvorfor teknologien som helhet eller deler av den faktisk bidrar til mestring av egen sykdom.

-I dette doktorgradsprosjektet har jeg jobbet med utvikling og design av en mobil app som skal kunne gi bedre mestring av egen sykdom for personer med type-2 diabetes, forteller Tatara Naoe.

 
Under studiet ble bruk og opplevelse av det mobiltelefonbaserte verktøyet “the Few Touch Application” gjennomført. Langsiktig testing av applikasjonen ble utført ved å involvere to testgrupper med diabetes-diagnose fra henholdsvis Harstad og Tromsø, hver med 11-12 personer. Den ene gruppen i Tromsø var involvert i utforming av applikasjonen, mens gruppen i Harstad skulle teste brukervennlighet på produktet. I dette arbeidet skulle Tatara forsøke å få svar på følgende:

 

1. Hvordan vil personer med type 2-diabetes (T2DM) ta i bruk et mobiltelefonbasert selvhjelpsverktøy?

2. Oppfattes den mobile applikasjonen som brukervennlig?

3. Basert på punkt 1. og 2, hvordan kan verktøyet optimaliseres?

 

Den nyutviklede applikasjonen kalles “Diabetesdagboka”, og er et program tilpasset mobiltelefon, der personer kan få overført blodsukkermålinger direkte fra måleapparatet. I tillegg kan mat og fysisk aktivitet registreres med app’en. Foto: Naoe Tatara.

Diabetesdagboka

Applikasjonen som ble utviklet og testet fikk navnet “Diabetesdagboka”. Med Diabeteshåndboka kunne testpersonene få overført blodsukkermålinger direkte fra måleapparatet til sin telefon. Videre kunne mat og fysisk aktivitet registreres. Litt av poenget med programmet var at personene skulle lære mer om hvordan de best kunne håndtere sin diabetes-sykdom i det daglige.

 

-Bruksmønster og brukshyppighet varierte svært fra person til person avhengig av livstil, erfaring med IT-verktøy og grad av sykdom, forklarer Tatara

 

-Vi erfarte at det var viktig å involvere et representativt utvalg av mulige brukere for å kunne lage nyttige og langsiktige løsninger som kunne dekke mange ulike behov. Samtidig var det viktig med et brukervennlig tilsnitt som var enkelt og raskt å håndtere.

 
Fra Japan til Norge for doktorgradsutdanning

Naoe Tatara har mastergrad fra Keio University i Japan og arbeidet deretter som juniorforsker ved NTT Microsystem Integration Laboratories, Japan, før hun flyttet til Norge for å begynne sin forskerutdanning. Forskningsprosjekt ble utført ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin ved UNN, i samarbeid med Institutt for informatikk ved UiT.

 

Hun forsvarte sin avhandling 28. februar 2014. Arbeidet hennes ble veiledet av Gunnar Hartvigsen og hadde følgende tittel: “ Mixed methods research for understanding users’ long-term engagement with the Few Touch application for self-management of Type-2 diabetes mellitus.”

På Twitter   #norgesarktiske