Vil ikke legge ned Visuelle kulturstudier

11.03.13 Næss, Per Nordgård
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Før styremøtet til Institutt for arkeologi og sosialantropologi var det ventet at masterprogrammet Visuell kulturstudier skulle vedtas bli lagt ned. Etter at møtet var over var det klart at forslaget var forkastet.

Det er startet en underskriftskampanje på internett; Save Visual Anthropology (VCS) at the University of Tromsø. Foto: Skjermdump

Med 7 mot 1 stemme vedtok instituttstyret i sitt møte at det skal nedsettes et fakultært utvalg som skal vurdere mulighetene for en videreføring av masterprogrammet i Visuelle kulturstudier som et instituttilknyttet og/eller fakultært prosjekt.

Forslaget om å legge ned visuelle kulturstudier ved UiT har vakt stort engasjement. Både nåværende og tidligere studenter og kjente kulturpersonligheter som Thomas Hylland Eriksen og Eva Joly har engasjert seg mot en nedlegging av visuelle kulturstudier.

Bladet Nordlys skriver også i en kommentar at å legge ned visuelle kulturstudier er som å score selvmål på hjemmebane. Det pågår blant annet en underskriftskampanje på internett, og det er opprettet en side på Facebook, Save Visual Anthropology (VCS) at the University of Tromsø, som har engasjert mennesker fra hele verden.

-Dette er et unikt studie som bare finnes i Tromsø og Manchester i hele Europa. Det vil være et tap for universitetet om det legges ned. Det er et viktig program å bevare siden det fremmer kulturforståelse og skaper internasjonale nettverk. Vi når flere mennesker med filmene som lages ved at de vises på NRK og på filmfestivaler enn hvis vi bare skulle skrevet artikler, sier studentenes talsperson for visuelle kulturstudier Rita Azar Svendsen.

Vanskelig økonomisk situasjon

Institutt for arkeologi og sosialantropologi har helt siden det ble opprettet i 2009 hatt en vanskelig økonomisk situasjon. Instituttet har hittil fått midler fra omstillingsfondet for å dekke merforbruket, men er nå nødt til å gjøre innstramminger for å få balanse i driften.

-Det er ikke bare visuelle kulturstudier som rammes av kuttene. Også samisk kulturkunnskap, lektorutdanningen, arkeologi og sosialantropologi vil merke endringer for å få en mer rasjonell drift, sier Gøril Nilsen.

Hun viser også til evalueringen fra forskningsrådet som sier at det har vært brukt for store ressurser på visuelle kulturstudier og at de har nedprioritert forskning.

Mandag 11. mars er det instituttstyremøte hvor de skal se på dem fremtidige driften av Institutt for arkeologi og sosialantropologi. Her legges det frem forslag på hvordan den fremtidige aktiviteten skal være innenfor de finansielle rammene instituttet har. Da er et at forslagene å legge ned masterprogrammet i visuelle kulturstudier.

-Det er universitetsstyret som bestemmer om et masterstudium skal legges ned. Vi har laget denne innstillingen, så er det opp til universitetsstyret om de vil følge den, sier Gøril Nilsen.

Stille aksjon

Studenten vil møte opp på instituttmøtet og gjennomføre en stille aksjon. 

- Vi skal ha en stille aksjon under møtet. Vi har med plakater og vi vil dele ut mapper med dokumentasjon på det studiet har oppnådd. Vi vil også overlevere en underskriftsliste hvor folk fra hele verden protesterer mot nedleggingen av studiet. Jeg håper de tar det rette valget og bevarer studiet, sier Rita Azar Svendsen.

Gøril Nilsen synes det er flott at studentene engasjerer seg, men det endrer ikke hennes syn på saken.

-Det er helt fantastisk med et slikt engasjement. Jeg skulle ønske vi kunne opprettholdt tilbudet vårt, men vi har ikke midler til det, sier instituttleder Gøril Nilsen.  

På Twitter   #norgesarktiske