EU satser 9,5 millioner euro på marin bioprospektering

PharmaSea skal lete etter havorganismer med spesielle kjemiske forbindelser som kan bli til nye medisiner. UiT er en sentral aktør i forskningsprosjektet som nå støttes av EU med 9,5 millioner euro.

Sojtaric, Maja
Publisert: 26.02.13 00:00 Oppdatert: 27.02.13 09:24

Kan man finne nye medisiner i organismer som lever på havets bunn? Dette skal prosjektet PharmaSea undersøke. Foto: Kirsti Helland

Et av målene til PharmaSea er å oppdage marine mikroorganismer som kan produsere nye antibiotika, betennelsesdempende og epilepsimedisiner.

– Det er en reell mangel på gode antibiotika som utvikles for tiden. Det har ikke vært et helt nytt antibiotikum registrert siden 2003. Hvis ingenting blir gjort for å løse dette problemet, kan vi være tilbake i en før-antibiotika-epoke om ti eller tjue år. Feil og infeksjoner som i dag er ganske enkle å behandle kan være dødelige, sier prosjektleder Marcel Jaspars i en pressemelding.

Jaspars er kjemiprofessor ved Universitetet i Aberdeen og professor II ved UiT.Med seg på laget har han blant andre Jeanette Hammer Andersen som er forskningssjef på UiTs laboratorium Marbio.

Fem millioner kroner til UiT

– Prosjektet startet i det små og vokste seg til 24 partnere fra 14 land. De er spredd fra Sør-Afrika til Norge, fra Chile til Kina. Vår jobb er å finne bakterier som lever i ekstreme miljø, og se om de produserer spesielle kjemiske forbindelser som igjen kan danne grunnlaget for nye medisiner forteller Jeanette Hammer Andersen.

Hun skal lede en av de åtte arbeidsgruppene som prosjektet er delt inn i, og har ansvar å koordinere alle analyser av virkestoffer i mikroorganismene fra havdypet. Marbio skal også selv analysere prøvene som samles inn av MarBank, som er ansvarlige for katalogisering og lagring av marine organismer ved UiT.

Til det får tromsømiljøet i overkant av fem millioner norske kroner fra EU-potten. For å nå til de ekstreme miljøene i Arktis vil man bruke universitetets forskningsfartøy Helmer Hansen, og teknologi utviklet for berging av skipsvrak.

Skal kommersialiseres

Forskere fra Storbritannia, Belgia, Norge, Spania, Irland, Tyskland, Italia, Sveits og Danmark vil samarbeide med å samle inn prøver av slam og sedimenter fra store, tidligere uutnyttede havdyp. Men også kommersialisering er en del av prosjektet.

– En del av prosjektet er å kartlegge naturressurser, og lage avtaler for best utnyttelse av materialet slik at det kommer fleste mulig til gode. Resultater skal presenteres i 2015 blant annet til store farmasøytiske selskap og mindre bioteknologifirma, forteller Hammer Andersen.

PharmaSea er et fireårig prosjekt og euromillionene kommer fra EUs syvende rammeprogram for forskning, som ukentlig deler ut én milliard kroner.

 

 

Sojtaric, Maja
Publisert: 26.02.13 00:00 Oppdatert: 27.02.13 09:24
Vi anbefaler