Samiske fedre ønsker selvstendige barn

24.01.13 Mariann Schjølberg Karlsen

Ved å være tilgjengelige, tålmodige, ha tillit og la barna oppleve gjentatt mestring, håper samiske fedre å skape selvstendige og ansvarsbevisste barn med respekt for egne grenser.

Foto: www.colourbox.com

Dette er ikke så ulikt resten av samfunnet. Det er framgangsmåten til de samiske fedrene for å oppnå dette som skiller seg ut, i følge forskerne Else Boine og Merete Saus som har gjennomført en undersøkelse blant samiske fedre.

– I denne artikkelen har vi forsøkt å vise hvordan en del samiske fedres oppdragelsesstrategier har noe spesielt ved seg. Vi vet ikke om de er unike, men vi vet at de er annerledes enn majoriteten av norske menns verdier og strategier, sier Boine og Saus.

Egne grenser
Undersøkelsen blant samiske fedre viser at det er essensielt for dem å være veldig bevisste barnets private sfære. De legger vekt på å ikke være helt ved siden av barnet sitt konstant, men oppholde seg i nærheten av barnet. Dette er fordi de mener barnet er et selvstendig vesen som må gjøre egne erfaringer. 

En av grunnene til dette er at de mener barnet ikke lærer seg å se at de klarer seg selv og kanskje legger skylden på den voksne, dersom det er noe de ikke mestrer.

Felles oppmerksomhet
Denne grensen er særlig synlig i viktige samtaler mellom far og sønn. Når vanskelige og viktige tema skal tas opp er felles oppmerksomhet et stikkord.

Det at far og sønn kjører bil sammen, sitter foran bålet, eller hviler blikket på TV-en mens de prater, er en vanlig setting. Denne arbeidsformen kalles i artikkelen “side-ved-side” kommunikasjon (på samisk “bálddalagaid”).

En av årsakene synes å være at sønnen skal utvikle egen individualitet gjennom en form for likeverdighet, som er med på å fremme selvstendighet; far skal ikke dominere samtalen gjennom blikk kontakt, men gi sønnen frihet til å sette sine egne ord på det problematiske.

Artikkelen “Samiske fedres oppdragelsesstrategier” er gitt ut på finsk, men er nå oversatt til norsk. Her kan du lese den.

Den finske originaltittelen er: “Saamelaisten isien kasvatusstrategioita” i boka “Koulu ja pohjoisen pojat” av Anneli Lauriala (red.),  Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi 2012

På Twitter   #norgesarktiske