IT-forskning gir flere arbeidsplasser i Tromsø


Microsoft skal bygge opp et nytt senter for store datamengder og analyse i Tromsø, og samarbeider med Institutt for informatikk ved UiT. På sikt betyr det 40 nye industriarbeidsplasser i byen.

Datamengden som produseres i verden øker i eksplosivt tempo, og derfor forsker man blant annet ved UiT på hvordan man kan forbedre søkemotorene i framtida slik at man finner den informasjonen man vil ha tak i. Foto: Colourbox.com

Microsoft har som mål å bygge opp et av verdens fremste fagmiljøer innen big data-analyse. Derfor forskes det på neste generasjon søkemotorer og hvordan en kan trekke brukervennlig informasjon ut av store og komplekse datamengder.

Gjennom to tiår har nettopp dette vært et satsingsområde for Institutt for informatikk ved Universitetet i Tromsø. Professor Dag Johansen påpeker at det derfor ikke er tilfeldig at Microsoft satser i Tromsø.

– Vi har satset langsiktig og bygget opp et fagmiljø rundt dette, og det er det vi ser resultater av nå. Det er spesielt gledelig at en så sentral og sterkt etterspurt kompetanse som Big data analyse kan videreutvikles her i regionen, noe som samtidig kan styrke rollen til UiT som kompetanseutvikler og katalysator for industriell utvikling, sier han.

Fagmiljø på 100 personer

Ifølge Forskningsrådet, skal det på kort sikt flyttes 50 arbeidsplasser fra Microsofts hovedkontor i Redmond, Washington til Norge. 30 av disse skal til Oslo, der de arbeider med å definere og utvikle nye brukeropplevelser innen konsumentsøk.

De resterende 20 skal til Tromsø, der tema er aksessering og analyse av store mengder data.

På litt lengre sikt ønsker Microsoft å ansette ytterligere 20 ved Tromsø-kontoret, der de i dag har 30 ansatte. Sammen med de som jobber med temaet på Universitetet i Tromsø vil dette totalt utgjøre et fagmiljø på om lag 100 personer.

Microsoft har på verdensbasis over 100.000 ansatte, og er rangert som et av de fem mest verdifulle selskapene i verden.

Skrikende behov for arbeidskraft

Datamengden som produseres i verden øker i eksplosivt tempo, og forskning på hvordan en kan håndtere denne datamengden og hente ut informasjon er svært etterspurt.

Både analyseselskapet Gartner og McKinsey anslår at det vil være skrikende behov for arbeidskraft innen dette feltet om få år. I 2018 anslås det at USA alene vil mangle mellom 140.000 –  190.000 arbeidstakere med kompetanse på feltet, og så mange som 1,5 millioner managere og analytikere til å ta effektive beslutninger.

Dette er en av årsakene til at Obama-administrasjonen har sett seg nødt til å prioritere ressurser på feltet, samt at EU følger opp med sin satsing.

– Hodene er vår fornybare energi

Norge har imidlertid et forsprang på selve forskningsområdet, og en viktig årsak er ifølge Forskningsrådet, Dag Johansen. Professoren i informatikk ved UiT begynte å forske på systemer for big data allerede i 1993, i tett samarbeid med Cornell University i New York.

I løpet av disse årene har prosjektene hans produsert et tresifret antall master- og doktorgradskandidater, som i dag er industriaktører i norske og utenlandske bedrifter.

– Man kan si hva man vil om oljen som Norges økonomi er så avhengig av. Men dette er i sannhet vår miljøvennlige og fornybare energi: skaperevnene i hodene på folk vi utdanner. Våre kandidater fra instituttet gjør en beundringsverdig jobb i denne sammenhengen, og jeg er stolt av deres faglige prestasjoner, fastslår professor Dag Johansen.

På Twitter   #norgesarktiske