Dramatisk fraflytting fra kystkommuner

– Dersom fraflyttinga fortsetter, har mange kystkommuner i Sápmi en mørk fremtid.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 10.10.12 00:00 Oppdatert: 10.10.12 09:43

Byene vokser: Innbyggere i småkommuner flytter til byer, som for eksempel Tromsø.
Foto: uit.no

Forsker Ann Ragnhild Broderstad ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, slår katastrofealarm:

– Det blir en katastrofe dersom kommunene ikke lenger har en ung befolkning som kan bidra til barnefødsler og opprettholdelse av skoler og barnehager. Resultatet er en stadig eldre befolkning, forklarer Broderstad til nrk.no.

Gjennom Senter for samisk helseforskning har hun i 2011 gjennomført en registerstudie som følger utflyttet folk over tid. Forskerne har valgt ut totalt 23 samisk-norske kommuner fra Finnmark fylke i nord til Nord-Trøndelag i sør.

Resultatet er samlet i en egen rapport «Samiske tall forteller 5» utgitt av Samisk høgskole. Rapporten ble offentliggjort 27. september i år.

Les også: Fare for fraflytting i nord

Befolkningsstørrelse er avhengig av mange faktorer, blant annet antall fødsler, dødsfall, utflytting og fraflytting.

Mens innbyggertallet i Norge passerte fem millioner innbyggere i slutten av mars 2012, er den demografiske situasjonen i de utvalgte kommunene ikke spesielt gunstig.

Ifølge nrk.no mener forskerne at nedgangen i folketallet ikke er tilfeldig, men resultat av en langvarig prosess hvor den mest stabile vekstkomponenten, fødselsoverskuddet, gradvis har endret retning fra solid overskudd til markert underskudd.

– Det er en aldrende befolkning, og andelen kvinner i fertil alder er synkende. Innvandringen fra utlandet har de siste årene bidratt positivt, men det er usikker faktor som kan variere mye og bare i begrenset grad bidra til en stabil befolkningsutvikling.

Blant de utvalgte kommunene, er kystkommunene verst stilt.

Les hele saken på nrk.no

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 10.10.12 00:00 Oppdatert: 10.10.12 09:43
Vi anbefaler