- Med en fot i graven og den andre på et såpestykke

I dag lanseres boka "Alternative veier" av forskerne Tove Kruse (Roskilde Universitet) og Anita Salamonsen (UiT).

Lillenes, Ola
Publisert: 17.08.12 00:00 Oppdatert: 17.08.12 10:38

I boka ”Alternative veier” møter vi åtte personer som har opplevd å få kreft, multippel sklerose eller kronisk tretthetssyndrom. De tar oss med tett på livet når de forteller om utfordringer i møte med helsevesen og alternative behandlere, men også om hverdagslivet med familie og venner når man lever med alvorlig sykdom.

Les nyhetssaken på nifab.no

Dette er første gang pasienthistorier fra NAFKAMs Register for Eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) gjengis i sin helhet og med pasientenes egne ord. I RESF samles historiene til pasienter som har opplevd at sykdommen har utviklet seg uventet godt eller dårlig, og som knytter dette til bruk av alternativ behandling.

Forfattere av boka er forskerne Tove Kruse, Roskilde Universitet og Anita Salamonsen, Universitetet i Tromsø. De mener det er viktig å ta pasientenes erfaringer på alvor:

- Vår konklusjon er at det i stor grad ser ut for at det er pasienten som “virker”, og ikke den enkelte alternative behandlingsformen alene. Pasienter ønsker i økende grad å få være med å påvirke sin egen behandling. Vår forskning viser at de som deltar aktivt i egen behandling, opplever å leve bedre med sykdommen sin.

Boken “Alternative veier” er ifølge forfatterne verken et helsepolitisk utspill for alternativ behandling, eller et klipp-og-lim av ukeblads-mirakler.

Pasientenes fortellinger suppleres med kommentarer og perspektiver fra organisasjoner for leger og helsefagstudenter, ulike pasientorganisasjoner og organisasjoner for alternative behandlere. I tillegg gjør forfatterne en vitenskapelig analyse av alvorlig sykes håndtering av sykdom ved hjelp av alternativ behandling.

Anita Salamonsen er forsker ved Nasjonalt
forskningssenter innen komplementær og
alternativ medisin (NAFKAM). 
Foto: Christel Slettli Hansen, Nifab

Rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø har skrevet forordet til “Alternative veier”, og ser positivt på utgivelsen:

- Vi trenger mer kunnskap om alternativ behandling. For å få det må vi være åpne, utprøvende og kritiske. Forskning er ett av flere viktige tiltak for å hente inn mer kunnskap.
Jeg tror denne boken kan bidra til en større forståelse av at kunnskapsrike, spørrende pasienter som tar ansvar for egen kropp og helse ikke er en trussel mot noen, men en ressurs for alle.

Les også: "Aktive pasienter" takler MS best

Kontakt:

Ved spørsmål om boka “Alternative veier”, kontakt Anita Salamonsen på tlf 77 64 68 68, anita.salamonsen@uit.no

Ved spørsmål om NAFKAM, kontakt informasjonssjef Ola Lillenes på tlf 452 00 768, ola.lillenes@uit.no 

 

 

Lillenes, Ola
Publisert: 17.08.12 00:00 Oppdatert: 17.08.12 10:38
Vi anbefaler