Hormonbruk forårsaket brystkreft

Hormonbehandling til kvinner i overgangsalderen kan ha gitt 300 nye tilfeller av brystkreft i Norge årlig mens bruken av disse legemidlene var på topp.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 13.03.12 00:00 Oppdatert: 13.03.12 08:50

Brystkreft.jpg (Bredde: 560px)
Det totale antallet nye brystkrefttilfeller i
aldersgruppa 50-70 år i 2002 var 1398,
ifølge Kreftregisteret.
Foto:www.colourbox.com

En studie ved Universitetet i Tromsø bekrefter at mange norske kvinner hvert år unødvendig fikk brystkreft på grunn av hormonbehandling mot plager i overgangsalderen.

– Kvinner ble forespeilet evig ungdom og en alderdom uten hjerte- og karsykdom, demens og andre sykdommer som ofte rammer eldre. Hormonbehandling ble av mange kvinner sett på som en slags vitaminpille, sier en av forskerne bak den nye studien, førsteamanuensis Kjersti Bakken ved Det helsevitenskapelige fakultet til forskning.no

Les også: Skremt bort fra hormonbruk

 

Populært på 90-tallet

Bruken av hormoner eksploderte i Norge på slutten av 1990-tallet. Av mange ble pillene sett på som en vidunderkur mot aldring.

Fra 1990 til 1999 ble omfanget av hormonbehandling i Norge nesten femdoblet.

Legemidlene inneholder østrogen, som regel i kombinasjon med et annet hormon, progesteron. Det ble imidlertid ropt varsku da internasjonal forskning viste at preparatene ga økt risiko for brystkreft.

Fra 2003 kom det nye retningslinjer i Norge som strammet inn bruken. Omfanget av hormonbehandling er nå betydelig redusert.

Brystkreft økte jevnt

Brystkreft i Norge har økt jevnt og trutt helt siden 1953, da man startet registrering. På 1990-tallet kom det så en bratt stigning, etterfulgt av en utflating.

Det sier en annen av forskerne bak studien, Harald Weedon-Fekjær ved Kreftregisteret, til forskning.no.

Studien, som er publisert i tidsskriftet British Medical Journal, tallfester effekten av mammografiprogrammet og hormonbehandling.

Les hele artikkelen hos www.forskning.no

 

 

Referanser:
Harald Weedon-Fekjær, Kjersti Bakken, Lars J, Vatten og Steinar Tretli: “Understanding recent trends in incidence of invasive breast cancer in Norway: age-period-cohort analysis based on registry data on mammography screening and hormone treatment use,” British Medical Journal, 30. januar 2012.

Kjersti Bakken, Elin Alsaker, Anne Elise Eggen og Eiliv Lund: “Hormone replacement therapy and incidence of hormone-dependent cancers in the Norwegian Women and Cancer study,” International Journal of Cancer, 112/2004, først publisert online 2. juni 2004.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 13.03.12 00:00 Oppdatert: 13.03.12 08:50
Vi anbefaler