Samisk språkopplæring på nett

Nå kan du lære deg samisk uansett hvor du er. Universitetet i Tromsø og samiske språksentre er igang med samiskopplæring på nett.

Solbakk, Mona
Publisert: 03.02.12 00:00 Oppdatert: 04.02.12 10:55

– Mange flere enn før får muligheten til å lære seg samisk, når studenten ikke alltid er avhengig av å møte på studiestedet, forteller Berit Ánne Bals Baal ved Universitetet i Tromsø.

Et samarbeid med flere språksentre rundt i Nord-Norge gjør det mulig å tilby samiskkurs langt utover Tromsø, hvor UiT tilbyr samiskopplæring i dag. Og språksentrene kan samtidig tilby kurs der studentene kan få studiepoeng for sine kurs.

Berit Anne Bals Baal (Bredde: 280px)
Førsteamanuensis Berit Anne Bals Baal ved UiT. Foto: Torbein Kvil Gamst

- På ett av studiene vil alt foregå via nettet. Man leser lærestoffet på nettet, lytter til lydfiler, trener seg på grammatikk med interaktive programmer og leverer inn oppgaver – alt på nett, forteller Baal.

- Å lære et språk krever muntlig trening sammen med andre og derfor vil andre studier vil være en kombinasjon av ordinær undervisning enten ved UiT eller ved et språksenter, i tillegg til at læringsressursene er tilgjengelige på nett, forteller Baal.

Kursene variererer
Hvilken type samisk opplæring som vil tilbys på de ulike språksentrene vil variere.

UiT vil denne våren samarbeide med tre språksentre og en kommune; Isak Saba i Nesseby, Gáisi i Ullsfjord/Tromsø, Astavuona giellagoahtie i Lavangen og Kvænangen kommune.

Språksentrene annonserer sine undervisningstilbud, og for å ta eksamen, melder man seg som student på vanlig måte ved UiT.

Prosjektet «Interaktiv samiskopplæring på Internett» tar utgangspunkt i Oahpa!, et nettbasert læringsprogram for nordsamisk, og integrerer det med kurs i samisk som fremmedspråk. Resultatet har blitt et sett av fleksible kursopplegg; både rene nettbaserte kurs, og kurs hvor ordinær undervisning kombineres med nettressurser. Utviklingsarbeidet er i perioden 2011-2013 støttet med finansiering fra Norgesuniversitetet, men slik samiskopplæring blir nå et fast tilbud ved UiT.

Les mer om samisk-kursene.

Oahpa! er utviklet av Giellatekno ved Senter for samisk språkteknologi ved UiT.

- Nå blir Oahpa videreutviklet til å inngå i et fleksibelt utdanningstilbud innen samisk, der deler av undervisninga vil foregå som selvstudium på Internett. Ved å bygge videre på Oahpa og også utvikle nye delprogram, tilbys studentene  et  teknologisk avansert og pedagogisk godt tilpassa fleksibelt undervisningstilbud, sier Baal.

Torsdag og fredag arrangerte UiT workshop for samisklærere som allerede er igang med eller i oppstartfasen med kurs i samarbeid med UiT. Det kommer samisklærere fra språksentre i Nesseby, Ullsfjord/Tromsø, Lavangen, Kvænangen og dessuten fra Universitetet i Helsinki fordi det også arbeides med å tilpasse Oahpa til finske studenter.

SAMARBEIDSPARTNERNE: Her er samarbeidspartnerne som gjør det enklere å lære seg samisk. Tilstede er representanter fra samiske språksentre: Isak Saba i Nesseby, Gáisi i Ullsfjord/Tromsø, Astavuona giellagoahtie i Lavangen og Kvænangen kommune, samt fra UiT. Foto: Torbein Kvil Gamst

Samarbeidspartnere for samisk på nett (Bredde: 560px)

Solbakk, Mona
Publisert: 03.02.12 00:00 Oppdatert: 04.02.12 10:55
Vi anbefaler