Nye styreledere

16.06.09 Solbakk, Mona

Styret for Universitetet i Tromsø har i dag oppnevnt følgende styreledere og eksterne styremedlemmer for de seks fakultetene.

 

Det helsevitenskapelige fakultet

Styreleder Åge Danielsen (f 1942() er utdannet sosialøkonom og har bred erfaring fra ledende stillinger og verv, blant annet direktør i Statskonsult, departementsråd i Forsvarsdepartementet, fylkesråd i Nordland fylke, administrerende direktør for helseforetaket Rikshospitalet-Radiumhospitalet, styreleder for SSB og NUPI.

Styremedlem Marit Lind er utdannet sykepleier fra Tromsø og startet som sykepleier på Regionsykehuset i Tromsø i 1986. Hun er nå assisterende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Hun har lederutdanning, utdanning i pedagogikk og har arbeidet med ulike omstillings- og endringsprosjekter. 

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Styreleder Anna Aabø er cand. real. (matematikk) fra Universitetet i Bergen i 1980. Hun er nå administrerende direktør for International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) og har før dette ledet forskningsområdet Petroleum i IRIS. Hun har bred industriell bakgrunn, blant annet fra FoU-miljøer, oljeselskap og industribedrifter.

Styremedlem Truls Mølmann er utdannet ved NTH, bygg og anlegg. Han har tidligere jobbet som amanuensis og avdelingsleder ved arktisk teknologi ved Universitetsstudiene på Svalbard. Mølmann er nå administrerende direktør i Barlindhaug AS i Tromsø, som blant annet tilbyr tekniske konsulenttjenester med stor vekt på kaldt klima i tillegg til samfunnsplanlegging og utredninger.

 

 

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Styreleder Steinar Stjernø er professor i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved Høgskolen i Oslo (HiO). Han har bekledd en rekke stillinger innenfor forskning og undervisning, vært rektor ved HiO, og ledet et utvalg som har utredet videre utvikling innenfor høyere utdanning som argumenterte for sterkere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og styrking av profesjonsutdanningene.

Styremedlem Grete Kristoffersen (f. 1967) oppnevnes som eksternt styremedlem. Hun er utdannet cand. polit. (statsvitenskap). Hun har arbeidet tett inn mot kunnskaps- og innovasjonsmiljøer. Hun har erfaring fra Sparebanken Nord-Norge hvor hun hadde ansvar for strategiutvikling og Konjunkturbarometeret for Nord-Norge, har vært plan- og utviklingsleder i Tromsø kommune og arbeidet innen forskning ved NOVA i Oslo. Hun er nå direktor for Næringsforeningen i Tromsøregionen.

 

 

Det kunstfaglige fakultet

Styreleder Marianne Telle (f. 1968) er cand. polit, (sosiologi). Hun har arbeidet i Bedriftskompetanse Tromsø AS og har vært administrerende direktør i Bedriftskompetanse VINN AS fra 2008. Hun har hatt flere styreverv i Bedriftskompetanse VINN i regioner hvor Bedriftskompetanse har avdelinger. Hun har også vært styremedlem i Tromsbuss. Hun er nestleder i Kulturhuset i Tromsø og styremedlem i Næringsforeningen og i FarOut.

Styremedlem Ulf Jensen er administrerende direktør for Nordlysfestivalen, har arbeidet med kultur og kulturformidling hele sitt yrkesaktige liv og har en bred kontaktflate både i Tromsø og i landsdelen for øvrig.

 

 

Det juridiske fakultet

Styreleder Anne Lise Ryel er utdannet jurist. Hun er generalsekretær i Kreftforeningen. Hun har tidligere blant annet vært statssekretær i Justisdepartementet og likestillingsombud. Hun har erfaring fra en rekke råd og utvalg, blant annet som styreleder i Juristforbundet og i Norges Juristforbunds forlag, som styremedlem i Juristenes utdanningssenter, og hun er i dag styremedlem i universitetsstyret ved Universitetet i Bergen. Dette vervet har hun hatt siden 2002, og det opphører til sommeren.

Styremedlem Arne Eidsmo er direktør i NHO Troms. Eidsmo har en svært omfattende kontaktflate, så vel lokalt som nasjonalt. Han har stor innsikt og kompetanse innen nærings- og samfunnsliv. Eidsmo arbeider med nordområdespørsmål knyttet til næringsvirksomhet, og er interessert i å se fakultetets og universitetets rolle i denne sammenheng.

 

 

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Styreleder Hans Olav Karde (f. 1946) er sosialøkonom og har utstrakt ledererfaring fra ulike innstanser, både privat og offentlig. Han har vært direktør i SpareBank1 Nord-Norge siden 1989. Han har tidligere jobbet i Kommunaldepartementet og rådmannsstillinger i Tromsø og Harstad kommune og har en bred kontaktflate både i landsdelen og på landsbasis.

Styremedlem Camilla Røsjø er utdannet ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo, og har hovedfag og doktorgrad innen fiskeriernæring. Hun er nå administrerende direktør for Nofima Marin AS og for forretningsområdet Nofima Marin. Hun har tidligere jobbet som forsker og forskningsleder i Akvaforsk, vært instituttleder på Norges veterinærhøgskole, konstituert administrerende direktør i Akvaforsk og viseadministrerende direktør i Nofima Marin.

 

På Twitter   #norgesarktiske