Ny PhD på det juridiske fakultet!

Vi gratulerer Kristine Alteren som onsdag 14.9 forsvarte sin doktorgradsavhandling.

Fem personer som står ved siden av hverandre og smiler
Fra venstre; førsteamanuensis Troels Michael Lilja (Copenhagen Business School), professor Irene Vanja Dahl (UiT Norges arktiske universitet), nybakt PhD Kristine Alteren (UiT Norges arktiske universitet), førsteamanuensis Bjørn Løtveit (UiT Norges arktiske universitet) og advokat Olav Fr. Perland (Advokatfirmaet Wiersholm). Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 14.09.22 15:13 Oppdatert: 14.09.22 17:29
Lov og rett Om UiT

Tittelen på avhandlingen hennes er Styreleders plikter og erstatningsansvar i aksje- og allmennaksjeselskap. I avhandlingen analyseres innholdet i styreleders plikter, både pliktene som er tillagt styreleder som styremedlem og pliktene som er tillagt styrelederen særskilt. For pliktene som hører til vervet som styremedlem, blir det et spørsmål om disse arter seg annerledes for styrelederen enn for alminnelige styremedlemmer. I tillegg undersøkes styreledervervets betydning for aktsomhetsvurderingen.

Alteren holdt en vellykket prøveforelesning over temaet EØS-rettens betydning for styreleders plikter og erstatningsansvar.

Bedømmelseskomitéen besto av Advokat Olav Fr. Perland, Advokatfirmaet Wiersholm (førsteopponent), førsteamanuensis Troels Michael Lilja, Copenhagen Business School (andreopponent) og professor Irene Vanja Dahl, UiT Norges arktiske universitet. 

I dekanens fravær steppet førsteamanuensis og prodekan for forskning Bjørn Løtveit inn for å lede disputasen. 


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt